Криза грошово-кредитнаКриза грошово-кредитна – загострення суперечностей у грошово-кредитній сфері та її розлад внаслідок циклічних криз в економіці, надмірного дефіциту державного бюджету, докорінної перебудови грошово-кредитних відносин, нераціональної грошової політики держави, війн, інших факторів. Така криза відбувається у сфері кругообороту грошового капіталу. Розрізняють К. г.-к. циклічну та специфічну. В основі циклічної кризи – економічна криза. Формами вияву циклічної К. г.-к. є гостра нестача обігових коштів і неплатоспроможність підприємств,

скорочення кредиту (передусім різке зменшення довготермінових кредитів), підвищення норми відсотка, біржові кризи, банкрутства банків тощо. Внаслідок уповільнення кругообороту промислового капіталу зменшуються джерела поповнень позичкового капіталу, з одного боку, і зростає попит на кредитні кошти для оплати боргових зобов’язань, придбаних у позику товарів, виплати заробітної плати тощо – з іншого, що спричиняє зростання заборгованості підприємств. Неспроможність банків задовольнити попит на кредитні ресурси пояснюється масовим вилученням депозитів з кредитних інститутів, несвоєчасним погашенням позик
підприємцями або відсутністю такого погашення через банкрутства частини з них, незацікавленістю банків у довготермінових капіталовкладеннях значною часткою позабанківського обігу грошової маси тощо. Так, в Україні 1996 за межами банківського обігу перебувало бл. 45% грошової маси. Комплексний вплив таких чинників призводить до масового банкрутства підприємств (у т. ч. різкого зниження курсів їхніх акцій) та банків. У США під час кризи 1929-1933 збанкрутувало близько 10 тис. банків, курси акцій окремих корпорацій знизилися в декілька десятків разів. В Україні за 1995-1999 майже 40 комерційних банків стали банкрутами, значно зросла заборгованість підприємств тощо. Визначальними чинниками поглиблення К. г.-к. в Україні були “грошовий голод” (низький рівень монетаризації економіки) й те, що майже 60% готівки знаходилося в тіньовому секторі економіки, а також неефективна грошово-кредитна політика та доларизація економіки. К. г.-к. на фондовій біржі виявляються у формі біржових криз, зокрема в різкому зниженні курсів цінних паперів (так, під час кризи у США в жовтні 1987 на фондових біржах світу акції знецінилися на 2 трлн дол., під час кризи 2001-2002 – на 10 трлн дол.); у сфері міжнародних валютних відносин – у значному погіршенні структури платіжних балансів. К. г.-к. загострюють економічні кризи, погіршують передусім становище найманих працівників, які мали незначну кількість акцій і заощаджень у банках. В Україні під час фінансової кризи 1998 населення втратило до З млрд грн заощаджень, а така криза у 90-х загалом була циклічною. Специфічні К. г.-к. спричиняють війни, різке зниження врожайності, стихійні лиха, виняткові політичні події, вони спостерігаються здебільшого за відсутності економічних криз, але за певних умов циклічні та специфічні К. г.-к. переплітаються. К. г.-к. в Україні виявилася у значному зниженні платоспроможності населення, гіперінфляції, погіршенні платіжного балансу та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Родина цибулевих.
Ви зараз читаєте: Криза грошово-кредитна