КРОВ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

КРОВ

Внутрішнє середовище організму – це кров, тканинна ріди­на, лімфа. Всі клітини організму потребують постійного притоку поживних речовин і кисню й в безперервному видаленні продук­тів життєдіяльності, що забезпечується внутрішнім середовищем організму.

Кров (sanguis) — циркулююча в кровоносній системі всіх хребетних і деяких безхребетних тварин “рідка тканина” внутрі­шнього середовища, одна з форм сполучної тканини. Вона склада­ється з клітин і рідкої міжклітинної

речовини – плазми (від грец. plasma, букв. – виліплене, оформлене). Плазма шляхом дифузії проникає з крові через стінки артеріальних капілярів, утворюючи тканинну рідину, яка омиває кожну клітину. У свою чергу клітини виділяють в тканинну рідину вуглекислий газ та інші продукти життєдіяльності, які дифундують у венозні капіляри. Через венозні капіляри, потім венули та вени продукти обміну доставляються до легенів, нирок і видаляються з організму. Кількість тканинної рідини в організмі людини близько 20 л.

Менша

частина тканинної рідини надходить у лімфатичні капіляри, утворюючи лімфу (від лат. lympha – чиста вода, волога). Лімфатичні капіляри починаються сліпо між клітинами тканин, мають більш проникну стіну, ніж кровоносні, і переходять в лім­фатичні судини. Лімфа є молочно-білою рідиною, схожою за складом з плазмою крові, але з меншим (в 3-4 раз) вмістом білка. Вона містить в невеликій кількості лейкоцити, головним чином лімфоцити. Лімфатичні судини пронизують всі тканини й органи. У стіні судин є м’язовий шар. У великих лімфатичних судинах знаходяться клапани, перешкоджаючі зворотному відтоку ріди­ни. По ходу лімфатичних судин розташовуються лімфатичні вуз­ли, і лімфа, проходячи через них, збагачується лімфоцитами. Крім того, лімфатичні вузли є біологічними фільтрами, в яких затримуються, не потрапляючи далі в кров, більшість чужорід­них речовин і бактерії. Рух лімфи відбувається за рахунок здав­лювання лімфатичних судин при скороченні скелетних м’язів, скорочення м’язів стінок судин і за рахунок присисної дії грудної клітини при вдиху. Найбільші лімфатичні судини утворюють гру­дний і правий лімфатичний протоки, які впадають у верхню поро­жнисту вену. За добу в кров повертається близько 1-3 л лімфи.

Внутрішнє середовище організму зберігає постійність свого складу, фізичних і хімічних властивостей, що забезпечується ро­ботою серця, дихальної, травної і видільної системи. Завдяки ре­гуляторним механізмам організм здатний зберігати постійність внутрішнього середовища при змінах зовнішнього середовища (наприклад, при перепадах температури, тиску). Провідна роль у регуляції постійного внутрішнього середовища належить нерво­вій системі.

Кров складає 5-9 % маси тіла. Середній об’єм крові у дорос­лої людини близько 5 л. У кровоносній системі звичайно цирку­лює близько 50 % крові, решта маси крові знаходиться в кровоно­сних депо (селезінка, печінка, шкіра). При посиленій м’язовій роботі, крововтраті кров з депо поступає в кров’яне русло. Кров виконує наступні функції: дихальну – перенесення від органів ди­хання до тканин кисню і назад – діоксиду вуглецю; трофічну – перенесення поживних речовин від травної системи або депо по­живних речовин до тканин; видільну (екскреторну) – перене­сення кінцевих продуктів дисиміляції до органів виділення; регу­ляторну – перенесення гормонів та інших біологічно активних речовин до тканин; захисну, пов’язану із здібністю лейкоцитів до фагоцитозу й утворенню антитіл і здібністю крові до згортання; терморегуляторну, пов’язану з високою теплоємністю та тепло­провідністю крові й регуляцією струму крові через капіляри шкі­ри; гомеостатичну, пов’язану із здатністю крові підтримувати постійність внутрішнього середовища організму завдяки постій­ному її руху, обмиванню всіх тканин і обміну компонентами з міжклітинною рідиною.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Рівнобедрений трикутник.
Ви зараз читаєте: КРОВ – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я