Культура серед світових реалій

Філософія посбіник

Тема 10. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

§ 2. Культура серед світових реалій

У найширшому, філософському розумінні, культура за своїм масштабом постає співмірною з основними формами буття – людиною, суспільством, природою. Перша форма буття – природа – це наявне буття матерії, реальність її конкретного існування. Друга форма – суспільство – небіологічний спосіб зв’язку людей у їхньому спільному житті і діяльності. Третя форма – людина, яка синтезує в своєму реальному існуванні і поведінці природні та суспільні

закономірності і є тією втіленою єдністю природи і суспільства, що стала носієм четвертої форми буття – культури. Оскільки людина пов’язує в одне неподільне ціле природу і суспільство, вона стає центральною ланкою в ланцюзі основних форм буття: суспільство-людина-природа. Унаслідок діяльності людина породила четверту форму буття – культуру. У філософському аналізі культура постає, відповідно, як така форма буття, що охоплює:

– якості самої людини як суб’єкта діяльності;

– ті способи діяльності, що не є вродженими, які людина набуває;

– розмаїття предметів, що стають “другою

природою”, опредмеченням “першої” природи, інобуттям людини;

– вторинні способи діяльності, що слугують вже не опредмеченню, а розпредмеченню тих людських якостей, які зберігаються в предметному бутті культури;

– інша роль людини, яка в процесі розпредмечування зростає, змінюється, збагачується – стає продуктом культури;

– зв’язок процесів опредмечування і розпредмечування з людським спілкуванням як особливим аспектом людської діяльності.

Так замикається коло культури – її рух від людини до людини. Якщо розгорнути цю схему в історичній площині, коло перетворюється у спіраль, бо кожне нове покоління засвоює і примножує попередню культуру. Отже, культура – це цілісна система, процес, який починається в людині і в ній же завершується, щоб знову початися на новому витку спіралі.

Розглянемо докладніше онтологічний статус культури у її співвідношенні з основними складовими буття.

Опозиція культура/природа є вихідною в усвідомленні культури як специфічної форми буття і надзвичайно важливою, оскільки сьогодні йдеться про епоху “екологічної кризи”, що виникла внаслідок егоїстичного споживацького – ставлення людини до природи.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Найбільші за площею країни північної америки.
Ви зараз читаєте: Культура серед світових реалій