Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливостіТема: Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості

Мета: розширити уявлення учнів про культуру мовлення і спілкування; вчити володіти словами ввічливості; розвивати навички етичних норм поведінки під час спілкування; сприяти розвитку пам’яті, активізації словника; виховувати увагу до мовленнєвого слова, повагу до людей і самих себе.

Обладнання: підручник, зошит.

Перебіг уроку

І. Організаційний момент

Нам урок уже давно

Час розпочинати.

Будем знову мовлення

Наше розвивати.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання (с. 8, впр. 8)

– Які держави світу ви знаєте?

– Якою мовою спілкуються в цих країнах?

2. Хвилинка каліграфії

ЧчЧч Ччча а р ів чарівна

У нашій рідній мові

Чарівні є слова.

Слова ці всім відомі,

Бо сила в них жива.

– Про які слова йдеться у вірші? Які слова ввічливості ви знаєте?

– Слова рідній, чарівні поділіть на склади для переносу.

3. Гра “Мікрофон”

– Для чого людям потрібна мова?

– Які мови є спорідненими до української мови?

– Як

потрібно ставитися до своєї мови?

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

– Сьогодні на уроці ми повинні з ‘ясувати, що таке культура усного і писемного мовлення. Поміркуємо над тим, чи кожна людина може оволодіти культурою мовлення і високою культурою спілкування.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступна бесіда

– Поміркуйте і скажіть, яку людину називають культурною?

– Чим відрізняється культурна людина від некультурної?

– Що потрібно для того, щоб стати культурним?

2. Пояснення вчителя

– Культурна людина – це освічена, начитана, грамотна, добре вихована Людина, яка з повагою ставиться до інших людей, завжди готова прийти на допомогу.

Культура мовлення ¾ це правильність, точність, виразність мовлення.

Пам’ятайте: слова – це ніби одяг для ваших думок. Щоб гарно говорити, треба знати мову, якою спілкуєшся. Краще говорить і пише той, хто багато читає і вміє слухати уважно.

3. Робота над текстом (с. 8, впр. 9)

– Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви.

– Перекажіть його.

Словник

– Що означає слово делікатний?

– Спишіть текст, уставляючи пропущені букви.

– У першому реченні підкресліть слова, у яких букв більше, ніж звуків.

(Спілкування, людьми, свідчить)

4. Бесіда за таблицею

Мовлення

Усне

Писемне

– передача думок в усній формі;

– використовує: міміку і жести, різну

Силу голосу, питальну або окличну інтонацію;

– має бути: правильним, точним, зрозумілим

– усе написане або надруковане;

– використовує: літери, розділові

Знаки;

– має бути: правильним, грамотним,

Охайним

– Що ми розуміємо під усним мовленням? Які вимоги до усного мовлення ви знаєте?

– Який ще вид мовлення вам відомий? Що таке писемне мовлення?

– Якими є вимоги до писемного мовлення?

– Чи обов’язково потрібен співбесідник під час використання писемного мовлення?

– Чому виникло письмо? (Писемне мовлення виникло у з в ‘я з к у з потребою людини передавати інформацію на відстань або зберегти її для майбутніх поколінь. Писемне мовлення допомагає нам дізнаватися багато цікавого про наше минуле. Писемне мовлення необмежене в часі.)

5. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (с. 8)

6. Фізкультхвилинка

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

1. Словникова робота (с. 9, впр. 11)

– Виразно прочитайте сполучення слів із правильним наголосом.

– Спишіть ці сполучення слів і запам’ятайте.

– Яким видом мовлення ви користувалися?

– Чи подобається вам власна каліграфія письма? Оцініть свою роботу.

– Отже, що означає володіти культурою писемного мовлення? (Означає правильно, чітко, каліграфічно і без помилок писати. Охайний і розбірливий почерк – вияв поваги до того, хто читатиме написане тобою.)

– Оцініть роботу однокласника. Дайте йому поради щодо оформлення роботи, якщо це потрібно.

2. Аналіз мовленнєвих ситуацій

– Коли говориш – дивись у вічі співрозмовника.

Юрко з Тарасом розмовляв,

Крутився на всі боки,

Неначе він сорока;

До неба очі заводив,

В канаву зазирнув…

А Тарас терпів, терпів:

“Ти до кого говорив?”

Висновок

Коли до когось слово мовиш –

Дивися в очі тому, з ким говориш.

– Хочеш щоб тебе почули – не кричи.

Говори спокійно, чітко…

Юля з Танею зі школи

Йдуть по скверику поволі.

“Ой, дивись,- горлає Юля,-

Листя клена шелестять

І, як літачки, летять!”

“Ой-ой-ой,- верещить, заливається,-

Горобці у пилюці купаються!”

Чути Юлю аж ген, за майданом,

Може, Таня чує погано?

Висновок

Ну, звичайно, то дівчинці Юлі

Просто бракує мовної культури:

Спокійно треба говорити,

Не горлати, не шипіти..

– Слова вимовляй правильно.

“Я у театрі був учора

Мені сподобалась ігра”,-

Так повідомив друзям Коля…

Від сміху шибки задзвеніли в школі.

Висновок

Навчити Колю говорить давно пора:

Не можна так калічити слова.

– Слова вживай за призначенням.

Стрілись якось Рома й Вова,

“Я був на стадіоні вчора. Кльово!

Ми класно у футбола намотались…”

Висновок

Де слів таких вони набрались?

Хороші наші, Рома й Вова,

Хіба це, друзі, гарна мова?

Рідну мову треба знати,

Слова любити й поважати.

Говорити треба чемно,

Щоб слухати тебе було приємно.

3. Спілкуймося красно! (с. 9)

– Яких правил слід дотримувати, щоб наше мовлення було чітким?

4. Робота в парах (с. 9, впр. 10)

– Розгляньте малюнок і складіть діалог “Мій вихідний день”.

Пам’ятка : під час побудови діалогу не забувайте про культуру спілкування.

– Прочитайте поради, подані у підручнику на с. 9.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

– Що ви розумієте під культурою мовлення? (Це правильність, точність, виразність мовлення.)

– Хто краще говорить і пише? (Хто любить читати і вміє уважно слухати.)

– Як потрібно поводитися під час розмови?

– Чи використовуєте ви у мовленні чарівні слова?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

С. 9, впр. 12.

– Складіть і запишіть три речення з трьома сполученнями слів із вправи 11.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)


Літосферні плити.
Ви зараз читаєте: Культура усного і писемного мовлення. Слова ввічливості