КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ


Культурологічний словник

КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ – стійкі, “інерційні” моменти в культурі. У більш загальному розумінні К. т. – це традиції, що є елементами культурної спадщини: ідеями, цінностями, звичаями, обрядами, способами світосприйняття та ін., для яких характерним є збереження і передавання від покоління до покоління (традиція – від лат. передача).

Морфологічний розбір дієприкметника.
Ви зараз читаєте: КУЛЬТУРНІ ТРАДИЦІЇ