Курс цінних паперів

Курс цінних паперів – ціна, за якою здійснюється купівля-продаж цінних паперів. К. ц. п. є капіталізованим доходом, тобто дорівнює сумі грошей, яка в разі надання в позику дає дохід, що дорівнює доходу від цінних паперів. У середньому К. ц. п. прямо пропорційний дивіденду від цінних паперів і обернено пропорційний позичковому відсотку. Ринковий К. ц. п. встановлюється під впливом попиту і пропозиції на певний вид цінних паперів і залежить від багатьох факторів (економічних, політичних, психологічних та ін.), вирішальними з-поміж яких є економічні.

На К. ц. п. впливають також спекулятивні фактори, прогнози розвитку окремих підприємств і галузей, стан розвитку позичкових капіталів, політика уряду та ін. К. ц. п. визначається на фондовій біржі, на яку допускаються цінні папери з фіксованим доходом (або борговими зобов’язаннями) та акції. Промислові облігації, на відміну від акцій, можуть продаватися за нижчим від номінальної вартої курсом. Така знижка з ціни має назву дизажіо. Водночас, згідно з домовленістю, погашення облігацій може відбутися за вищим від номінальної ціни курсом, внаслідок чого виникає надбавка, або ажіо. Сумарний дохід (відсоток, ажіо і дизажіо)
облігації – важливий показник в оцінці умов її продажу. В процесі купівлі-продажу акцій на фондовій біржі здійснюються касові й термінові операції. За касовими операціями акції оплачуються в день її здійснення або протягом найближчих 14 днів. У США – від 1 до 5 днів, у ФРН – не пізніш як на другий робочий день після здійснення операції, в Японії – від 1 до 14 днів. За терміновими операціями розрахунки здійснюють через певний час (переважно впродовж місяця) і мають здебільшого спекулятивний характер. Біржові спекулянти грають або на зниженні курсу акцій (т. зв. ведмеді), або на його підвищенні (т. зв. бики). Біржові операції завершуються виплатою курсової різниці без наявності самих цінних паперів, які зберігаються на спеціальних рахунках інвестиційних банків. Щоб переказати їх покупцеві, власник цінних паперів виписує спеціальний чек на акції або облігації. За комп’ютеризацією біржових розрахунків потреба у виписуванні таких чеків відпала, оскільки всі перекази здійснюються за допомогою комп’ютерів. Крім касових і термінових операцій, існують умовні (за яких один з учасників має право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за виплату іншому учасникові певної премії); з попередньою премією (покупець має право відмовитися від приймання цінних паперів за умови виплати продавцеві певної премії); з оберненою премією (коли право відмовитися має продавець); пролонгаційні (кожен учасник має право подовжити термін операції й відстрочити кінцевий розрахунок) та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Які ознаки притаманні голонасінним рослинам.
Ви зараз читаєте: Курс цінних паперів