Лабораторна робота № 10. З’ЯСУВАННЯ УМОВ ПЛАВАННЯ ТІЛА

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: дослідним шляхом з’ясувати умови плавання тіл; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Які сили діють на тіло, занурене в рідину?

– За якою формулою обчислюють силу тяжіння?

– За якою формулою розраховують архімедову силу?

– За якою формулою визначають середню густину тіла?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: дослідним шляхом визначити, за яких умов тіло плаває на поверхні або всередині рідини, за яких умов тіло тоне в рідині.

Обладнання:

1. Пробірка (або невелика склянка з-під ліків) з корком.

2. Дротинка

або нитка завдовжки 20-25 см.

3. Посудина із сухим піском.

4. Паперові серветки.

5. Мірний циліндр, до половини наповнений водою.

6. Терези з важками.

Хід роботи

Дослід 1

З’ясування умов, за яких тіло тоне в рідині.

1) Виміряйте об’єм води V1 в мірному циліндрі.

2) Наповніть пробірку піском. Закрийте корком.

3) Опустіть пробірку в мірний циліндр із водою. У результаті ваших дій вона має опинитися на дні.

4) Виміряйте рівень води V2 в мірному циліндрі.

5) Витягніть пробірку з мірного циліндра. Протріть її серветкою.

6) Покладіть пробірку на терези та виміряйте її масу з точністю до 0,5 г.

Дослід 2

З’ясування умов, за яких тіло плаває всередині рідини.

1) Відсипаючи пісок із пробірки, доможіться того, щоб вона вільно плавала всередині рідини.

2) Повторіть дії, описані в пп. 5-6 досліду 1.

Дослід 3

З’ясування умов, за яких тіло плаває на поверхні рідини.

1) Відсипте з пробірки ще певну кількість піску. Переконайтеся, що після повного занурення у воду вона спливає на поверхню рідини.

2) Повторіть дії, описані в пп. 5-6 досліду 1.

Опрацювання результатів експерименту

1. Для кожного досліду:

1) виконайте схематичне креслення, на якому зазначте сили, що діють на пробірку;

2) обчисліть середню густину пробірки з піском.

2. Занесіть до таблиці результати.

Номер

Досліду

V1, см3

V2, см3

Vп = V2 – V1, см3

M, г

ρп, г/см3

ρp, г/см3

Порівняння

ρп та ρр (=, >, <)

Яке явище спостерігається

1

ρп ρр

Тоне

2

ρп ρр

Вільно плаває всередині рідини

3

ρп ρр

Спливає

Рисунок для досліду 1

Рисунок для досліду 2

Рисунок для досліду 3

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізувавши результати, зробіть висновок, у якому зазначте, за яких умов тіло плаває на поверхні рідини, всередині рідини, за яких умов тіло тоне в рідині.

Творче завдання

Для досліду 2 знайдіть найбільше і найменше можливі значення густини пробірки з урахуванням абсолютної похибки вимірювання: Лабораторна робота № 10. ЗЯСУВАННЯ УМОВ ПЛАВАННЯ ТІЛА Лабораторна робота № 10. ЗЯСУВАННЯ УМОВ ПЛАВАННЯ ТІЛА

Визначте, чи належить значення густини води ρ до інтервалу [ρmin; ρmах].

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 31, 32; розв’язати вправу 32 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 21.32, 21.33

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 201 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 votes, average: 2.33 out of 5)
Loading...Установіть відповідність між морськими портами та країнами.
Ви зараз читаєте: Лабораторна робота № 10. З’ЯСУВАННЯ УМОВ ПЛАВАННЯ ТІЛА