ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема: Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом.

Мета: вивчити основні властивості напівпровідникового діода.

Обладнання: германієвий напівпровідниковий діод, амперметр, джерело струму, провідники, реостат з ковзним контактом, вимикач, вольтметр.

Теоретичні відомості

Принцип дії більшості напівпровідникових приладів базується на використанні властивостей р-n-переходу.

Для утворення р-n-переходу в кристалі з електронною провідністю треба створити область з дірковою провідністю

або в кристалі з дірковою провідністю – область з електронною провідністю.

Якщо р-n-перехід з’єднати з джерелом струму так, щоб з його позитивним полюсом була з’єднана область з електронною провідністю, то електрони в га-напівпровіднику і дірки в р-напівпровіднику будуть віддалятись зовнішнім полем від запірного шару в протилежних напрямах, збільшуючи його питомий опір. Цей спосіб увімкнення р-n-переходу називається увімкненням у запірному, або зворотному, напрямі.

Якщо р-n-перехід з’єднати з джерелом струму так, щоб позитивний полюс був з’єднаний з областю діркової провідності, а негативний

– з областю електронної провідності, то переходи основних носіїв через р-n-перехід полегшуються.

. Основні носії зменшують товщину й опір запірного шару. Цей спосіб увімкнення називається увімкненням у пропускному, або в прямому, напрямі.

Здатність р-n-переходу пропускати струм практично тільки в одному напрямі і не пропускати його в протилежному напрямі використовується в приладах, що одержали назву напівпровідникових діодів.

Хід роботи

1. Ознайомимося із зовнішнім виглядом діода, його маркуванням.

2. Складемо коло із джерела струму, амперметра, реостата і вимикача. Виведемо повзунок реостата на найбільший опір.

3. Замкнемо коло і спостерігаємо за показами амперметра. Установимо повзунок реостата так; щоб амперметр показував струм 0,1 А.

4. Розімкнемо коло і в нього увімкнемо діод послідовно з амперметром.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

5. Поступово змінюючи положення повзунка реостата, будемо стежити за показами амперметра і вольтметра.

Результати вимірювань занесемо до таблиці.

Напруга U, В

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

Іпр., мА

0,05

0,1

0,3

0,5

0,8

1,1

1,6

2,1

‘2,7

3,2

6. За даними таблиці побудуємо вольт-амперну характеристику діода.

7. Якщо змінити полярність увімкнення діода в коло, то опір р-n-переходу збільшується і сила струму практично дорівнює нулю.

8. Обережно підігріваючи діод, стежимо за показами амперметра.

Покази амперметра збільшуються.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Висновки:

1. Діод добре проводить струм в одному напрямі (пропускному) і практично не пропускає струм в протилежному (запірному) напрямі.

2. Якщо опір металів з підвищенням температури зростає приблизно лінійно, опір напівпровідника (діода) різко зменшується.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Стосунки з однолітками підліткові компанії.
Ви зараз читаєте: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2