Лабораторна робота № 3 “Вимірювання напруги за допомогою вольтметра”

1-й семестр

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

2. Електричний струм

Урок 8/14

Тема. Лабораторна робота № 3 “Вимірювання напруги за допомогою вольтметра”

Мета уроку: навчити учнів правильно підключати в коло вольтметр і вимірювати напругу на різних ділянках кола.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

Обладнання: джерело струму, дві лампочки на підставці, вольтметр, ключ, з’єднувальні проводи.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На початку уроку необхідно нагадати учням послідовність дій під час вимірювання напруги:

1.

Установити, для вимірювання якої величини використовується даний прилад. (На шкалі є буква V – прилад для вимірювання напруги.)

2. Установити, на яку максимальну напругу розрахований прилад.

3. Установити, для якого струму (постійного чи змінного) можна використовувати прилад.

4. Визначити ціну поділки шкали приладу.

5. Визначити, яке значення напруги показує прилад.

В усіх лабораторних роботах, де використовується вольтметр, потрібно порадити учням спочатку збирати коло без нього, а потім підключити вольтметр до тієї ділянки, на якій вимірюють напругу. Вольтметр можна переключати від однієї ділянки

до іншої, не розбираючи інші частини кола.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Зберіть електричне коло, що складається з двох лампочок на підставці, джерела струму і ключа.

2. Підключить вольтметр паралельно до однієї з лампочок і виміряйте напругу на ній.

3. Підключить вольтметр паралельно до іншої лампочки і виміряйте напругу на ній.

4. Виміряйте напругу на ділянці кола, що складається з двох лампочок.

5. Результат вимірів запишіть у таблицю в зошиті для лабораторних робіт.

Елемент кола

Напруга U, В

Лампочка 1

Лампочка 2

Ділянка кола з двома лампочками

6. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт, що ви вимірювали і який отримали результат (або зробили висновок).

Творче завдання

Якщо учні добре підготовлені і залишиться час на уроці, їм можна запропонувати творчу роботу: виготовити картопляне, яблучне чи лимонне джерело струму. Для цього в яблуко (лимон, картоплину) потрібно устромити мідний провідник і залізний цвях. Джерело готове. Щоб перевірити його роботу, потрібно підключити це джерело струму до вольтметра.

Домашнє завдання

1. Підр.: § 10.

2. Д.: підготуватися до самостійної роботи № 4.

Задачі із самостійної роботи № 4 “Напруга”

Середній рівень

1. При проходженні по провіднику електричного заряду 12 Кл виконується робота 600 Дж. Чому дорівнює напруга на кінцях цього провідника?

2. Обчисліть роботу, що виконується при проходженні через спіраль електроплитки заряду 15 Кл, якщо вона ввімкнена в мережу напругою 220 В.

Достатній рівень

1. а) На цоколі однієї електричної лампочки зроблений напис “127 В”, на цоколі іншої – “220 В”. Що означають ці написи?

Б) Яка напруга на автомобільній лампочці, якщо при проходженні через її нитку розжарення заряду 300 Кл була виконана робота 3,6 кДж?

2. а) Як слід ввімкнути в коло вольтметр, щоб виміряти напругу на лампочці – послідовно з лампочкою чи паралельно? Нарисуйте відповідну схему. Яким повинен бути опір вольтметра порівняно з опором лампочки?

Б) Чому дорівнює напруга на ділянці кола, на якій виконана робота 1,5 кДж, при проходженні заряду 30 Кл?

Високий рівень

1. а) Якою повинна бути сила струму, що проходить через вольтметр, порівняно із силою струму в колі?

Б) При переносі заряду 240 Кл з однієї точки електричного кола в іншу за 16 хв. була виконана робота 1 200 Дж. Визначте напругу й силу струму в колі.

2. а) Дві лампи ввімкнені в електричні кола, у яких сили струму однакові. Але попри це, одна з ламп горить менш яскраво, ніж інша. Про що свідчить цей факт? Який висновок про напругу на лампах можна зробити?

Б) Чому дорівнює напруга на ділянці кола, на якій за сили струму 2 А за 20 с була виконана робота 800 Дж?


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Дикорослі і культурні рослини.
Ви зараз читаєте: Лабораторна робота № 3 “Вимірювання напруги за допомогою вольтметра”