Лабораторна робота № 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ОБЕРТАННЯ ТІЛА

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати в учнів навички вимірювати період обертання тіла, обертову частоту та обчислювати швидкість руху тіла; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні

правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Який рух називають рівномірним рухом по колу?

– За якими формулами обчислюють період рівномірного руху тіла по колу, обертову частоту, швидкість руху? Якими є одиниці періоду обертання, обертової частоти, швидкості руху?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: дослідити рівномірний рух тіла по колу, виміряти швидкість руху, період обертання, обертову частоту.

Обладнання:

1.

Маленьке тіло на нитці довжиною 50-60 см.

2. Секундомір.

3. Лінійка.

4. Аркуш паперу із зображеннями двох кіл радіусами 15 та 20 см.

Хід роботи

1. Виміряйте радіус однієї з колових орбіт, зображених на папері.

Лабораторна робота № 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ОБЕРТАННЯ ТІЛА

2. Надайте кульці обертання в горизонтальній площині, намагаючись обертати її зі сталою швидкістю.

3. Виміряйте час, за який кулька здійснює 10-15 повних обертів.

4. Повторіть дослід з колом іншого радіусу.

5. Обчисліть період обертання, обертову частоту та швидкість рівномірного руху кульки по колу.

6. Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю:

Дослід

Радіус кола

R, м

Час руху

T, с

Кількість обертів

N

Період обертання

Т, с

Обертова частота

N, об/с

Швидкість руху

V, м/с

1

2

Дослід 1

Лабораторна робота № 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ОБЕРТАННЯ ТІЛА

Дослід 2

Лабораторна робота № 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ОБЕРТАННЯ ТІЛА

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізувавши експеримент, зробіть висновок, у якому зазначте, який рух ви вивчали, значення яких величин визначали та які результати дістали.

Творче завдання

Оцініть абсолютну та відносну похибки вимірювання періоду обертання для кожного досліду. Вважайте, що:

1) абсолютна похибка вимірювання часу? t = 0,2 с;

2) абсолютна похибка вимірювання періоду обертання менша від абсолютної похибки вимірювання часу в стільки разів, скільки обертів виконало тіло. Запишіть результати вимірювання періодів обертання у вигляді: Т = Т0 ± ?T.

Визначте границі вимірювання періодів.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 10-12; розв’язати вправу 10 (5-7) письмово.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 8.15, 8.16

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання:

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Гомологічний ряд алкенів.
Ви зараз читаєте: Лабораторна робота № 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ОБЕРТАННЯ ТІЛА