Лабораторна робота № 5. ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ НИТЯНОГО МАЯТНИКА

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати в учнів навички визначати амплітуду, період і частоту коливань маятника; переконатися на досліді, що частота й період коливань маятника не залежать від амплітуди його коливань і маси тягарця, проте залежать від довжини нитки; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента

лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що називають амплітудою коливань?

– За якою формулою можна обчислити період коливань?

– Що таке частота коливань і за допомогою яких формул її можна обчислити?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися визначати амплітуду, період і частоту

коливань маятника; переконатися на досліді, що частота й період коливань маятника не залежать від амплітуди його коливань і маси тягарця, проте залежать від довжини нитки.

Обладнання:

1. Дві невеличкі важкі металеві кульки різної маси.

2. Міцні нерозтяжні нитки довжиною 1 м.

3. Лінійка.

4. Штатив із муфтою та лапкою.

5. Секундомір.

6. Терези з важками.

Хід роботи

1. Виміряйте за допомогою терезів маси кульок.

2. Закріпіть кульки на нитках довжиною 1 м та підвісьте на штативі.

3. Дослідіть залежність періоду та частоти коливань маятника від його амплітуди. Для цього:

– відхиливши маятник на відстань 2-3 см від положення рівноваги і відпустивши, виміряйте час, за який маятник виконає 20-30 коливань; визначте період і частоту коливань;

– повторіть дослід, збільшивши амплітуду коливань до 5-6 см;

– результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю 1:

Таблиця 1

Номер

Досліду

Довжина нитки

L, м

Амплітуда коливань

А, м

Число коливань

N

Час коливань

T, с

Період коливань

Т, с

Частота коливань

V, Гц

1

1

2

1

4. Дослідіть залежність періоду коливань маятника від його маси.

Для цього:

– перенесіть із таблиці 1 до таблиці 2 результати досліду 1;

– повторіть дослід для кульки іншої маси, довжина нитки якої теж дорівнює 1 м, а амплітуда коливань становить 2-3 см;

– результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю 2:

Таблиця 2

Номер

Досліду

Довжина нитки

L, м

Маса кульки

M, кг

Число коливань

N

Час коливань

T, с

Період коливань

Т, с

Частота коливань

V, Гц

1

1

3

1

5. Дослідіть залежність періоду коливань маятника від довжини нитки. Для цього:

– перенесіть із таблиці 1 до таблиці 3 результати досліду 1;

– повторіть дослід, зменшивши довжину нитки першого маятника до 25см; амплітуда коливань має становити 2-3 см;

– результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю 3:

Таблиця 3

Номер

Досліду

Довжина нитки

L, м

Маса кульки m, кг

Число коливань

N

Час коливань

T, с

Період коливань

Т, с

Частота коливань

V, Гц

1

1

4

0,25

Аналіз експерименту та його результатів

Проаналізувавши результати, зробіть висновок, у якому зазначте: які величини ви навчилися вимірювати; які чинники вплинули на точність здобутих результатів; як період і частота коливань маятника залежать від амплітуди коливань, маси кульки, довжини нитки.

Творче завдання

Не виконуючи вимірювань, визначте період коливань маятника завдовжки 4 м, амплітуда коливань якого – 10 см, а маса дорівнює 300 г. Обгрунтуйте свою відповідь.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 7-15; опрацювати підсумки розділу 2 (стор. 102-103)

_____________________________________________________

– Завдання за задачником:

_____________________________________________________

– Додаткове завдання:

_____________________________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Значення рослин.
Ви зараз читаєте: Лабораторна робота № 5. ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ НИТЯНОГО МАЯТНИКА