Лабораторна робота № 6. ВИМІРЮВАННЯ МАСИ ТІЛ МЕТОДОМ ЗВАЖУВАННЯ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати в учнів навички працювати з важільними терезами та визначати масу тіл за їхньою допомогою; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки

безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що називають масою тіла?

– Як можна виміряти масу тіла?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися працювати з важільними терезами та визначати масу тіл за їхньою допомогою.

Обладнання:

1. Важільні терези.

2. Набір важків.

3. Два тіла для

зважування.

4. Хімічна склянка.

5. Колба з водою.

Хід роботи

1. Зрівноважте терези за допомогою смужок паперу.

2. Чітко дотримуючись правил зважування, виміряйте масу:

А) двох запропонованих тіл;

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Б) порожньої хімічної склянки;

_____________________________________________________

_____________________________________________________

В) склянки з певною кількістю води.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Результати всіх зважувань занесіть у таблицю. Вважаючи, що абсолютна похибка вимірювання маси під час зважування на навчальних терезах дорівнює? m = 0,02 г, запишіть результати вимірювання маси запропонованих тіл у вигляді m = m0 ± ?m.

Знайдіть найбільші ймовірні (m0 + ?m) та найменші ймовірні (m0 – ?m) значення мас запропонованих тіл.

Зважуване тіло

Набір важків на шальці

Маса тіла

M0, г

Результат вимірювання маси

M0 ± ?m, г

Найменше ймовірне значення маси

M0 – ?m, г

Найбільше ймовірне значення маси

M0 + ?m, г

Обчисліть масу води в склянці як різницю маси склянки з водою і маси порожньої склянки: m =

_____________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Аналіз експерименту та його результатів

Зробіть висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину і за допомогою якого приладу ви вимірювали, які чинники вплинули на точність вимірювання, масу якого тіла виміряно з найбільшою точністю.

Творче завдання

Виміряйте масу скріпки, визначте абсолютну похибку та запишіть результат у вигляді:

M = m0 ± ?m.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 16, 17, 18; розв’язати вправу 17 (1-5) письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 11.68, 11.73

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: підготуватися до лабораторної роботи № 7

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Прості та складені числа.
Ви зараз читаєте: Лабораторна робота № 6. ВИМІРЮВАННЯ МАСИ ТІЛ МЕТОДОМ ЗВАЖУВАННЯ