Лабораторна робота № 7. ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РЕЧОВИНИ (ТВЕРДИХ ТІЛ І РІДИН)

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати в учнів уміння визначати густину твердих тіл та рідин; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід

уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Аналіз виконання лабораторної роботи № 6

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– За якою формулою обчислюють густину?

– За допомогою яких приладів можна визначити об’єм твердого тіла?

– Які правила знімання показів мірного циліндра?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: визначити густину пропонованих твердих тіл і рідини.

Обладнання:

1. Терези з важками.

2. Мірний циліндр.

3. Лінійка.

4. Досліджувані тверді тіла (дерев’яний брусок

і металеве тіло з ниткою).

5. Склянка з досліджуваною рідиною.

6. Паперові серветки.

Хід роботи

1. Виміряйте:

– довжину, ширину та висоту бруска за допомогою лінійки;

– масу бруска за допомогою терезів;

– масу металевого тіла за допомогою терезів;

– об’єм металевого тіла за допомогою мірного циліндра (див. рис.);

Лабораторна робота № 7. ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РЕЧОВИНИ (ТВЕРДИХ ТІЛ І РІДИН)

– масу склянки з досліджуваною рідиною;

– об’єм рідини за допомогою мірного циліндра;

– масу порожньої склянки.

2. Обчисліть:

– об’єм бруска та густину речовини, з якої він виготовлений;

– густину металу, з якого виготовлене металеве тіло;

– масу досліджуваної рідини та її густину.

3. Користуючись таблицями густин, визначте назву досліджуваної рідини, а також речовин, з яких виготовлені досліджувані тіла.

4. Результати вимірювань занесіть у таблицю:

Досліджуване тіло або рідина

Маса

M, г

Об’єм

V, см3

Густина ρ

Речовина

Г/см3

Кг/м3

Брусок

Метал

Рідина

– Об’єм бруска:

V = abc = _______________

– Густина бруска:

ρ = m/V = _______________

– Густина метала:

ρ = m/V = _______________

– Густина рідини:

ρ = m/V = _______________

Аналіз експерименту та його результатів

Зробіть висновок, у якому зазначте чинники, що могли вплинути на точність результатів.

Творче завдання

Запропонуйте способи – теоретичний та експериментальний, скориставшись якими можна знайти масу води, що виллється з відливної посудини (див. рис.), якщо в неї повільно занурити алюмінієвий кубик з ребром 3 см.

Лабораторна робота № 7. ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РЕЧОВИНИ (ТВЕРДИХ ТІЛ І РІДИН)

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 16-19; розв’язати вправу 17 (6-11) письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 11.70, 11.74

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 120 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Неспадкова мінливість.
Ви зараз читаєте: Лабораторна робота № 7. ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ РЕЧОВИНИ (ТВЕРДИХ ТІЛ І РІДИН)