Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІЛ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: експериментально перевірити виконання закону Гука; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що таке деформація? Які існують види деформації?

– Які деформації називають пружними? пластичними?

– За якою формулою розраховують силу пружності?

– Як визначити жорсткість пружини? Якою є одиниця жорсткості в СІ?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: дослідити пружні властивості гумових шнурів під час деформації розтягнення.

Обладнання:

1. Штатив із муфтою та лапкою.

2. Два гумові шнури однакового діаметра (1-2

мм) завдовжки близько 13 см і 20 см.

3. Набір тягарців масою 100 г кожен.

4. Учнівська лінійка.

5. Картонна смужка розмірами 8×29 см.

6. Олівець.

Хід роботи

1. Підготуйте установку для вимірювань. Для цього з кожного кінця гумового шнура завдовжки 13 см (шнур А) зав’яжіть петлю так, щоб відстань між вузликами становила близько 8 см. Складіть гумовий шнур завдовжки 20 см (шнур Б) удвоє, зав’яжіть кінці, а в місці складення зробіть петлю так, щоб відстань між вузликами знов-таки становила приблизно 8 см.

Підвісьте обидва шнури з одного боку лапки штатива, як показано на рис. 1. Закріпіть у лапці смужку картону.

Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІЛ

2. Позначте на смужці картону положення вузликів, які розташовані на гумових шнурах, горизонтальними рисками. Біля верхніх вузликів напишіть А і B, а біля нижніх – A0 і B0 відповідно. Підвісьте до шнура А тягарець масою 100 г. Нове положення нижнього вузлика позначте на смужці картону горизонтальною рискою, біля риски напишіть А1.

Примітка. На тягарець масою 100 г діє сила тяжіння, яка становить приблизно 1 Н. Якщо тягарець перебуває в спокої, сила тяжіння врівноважується силою пружності, тому сила пружності також приблизно дорівнює 1 Н.

Послідовно підвішуйте до шнура А 2, 3 і 4 тягарці. У кожному випадку положення нижнього вузлика позначайте рискою, а біля риски записуйте А2, А3, А4 відповідно (рис. 2).

Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІЛ

Не забувайте після кожного досліду знімати тягарці й з’ясовувати, чи повернувся після припинення дії сили нижній вузлик у положення, позначене A0. Як тільки деформація шнура перестане бути пружною, тобто коли після зняття тягарців шнур залишиться деформованим, досліди припиніть. Повторіть дії, описані в пп. 2-4, зі шнуром B. Зніміть смужку картону.

3. Виміряйте довжини недеформованих шнура А і шнура B (відстані l0А і l0В між рисками, які позначені А і A0, В і B0 відповідно).

Для кожного досліду:

1) виміряйте довжини деформованих шнурів (відстані lА і lB між рисками, які позначені відповідно А і А1, В і B1; А і А2, B і B2 тощо);

2) визначте видовження шнурів за формулами хА = lА – l0А та хB = lB – l0В;

3) знайдіть відношення Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІЛ та Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІЛ

Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю:

Номер

Досліду

Маса

Тягарця

M, г

Сила

Пружності

Fпруж, Н

Шнур А

Шнур В

Довжина

Видовження

XА, см

Відношення

Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІЛ,

Н/см

Довжина

Видовження

Хв, см

Відношення

Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІЛ

Н/см

L0А, см

LА, см

L0B, см

LB, см

1

100

1

2

200

2

3

300

3

4

400

4

Аналіз експерименту та його результатів

Порівняйте відношення Fпруж/x для кожного досліду. Зробіть висновок, у якому зазначте: до яких матеріалів можна зарахувати гуму, з якої виготовлені шнури (до пружних чи пластичних); чи впливає навантаження на те, якою буде деформація (пружною чи пластичною); чи залежить у разі пружної деформації жорсткість шнура від його видовження; чи залежіть відношення Fпруж/xвід товщини шнура.

Творче завдання. Чи зміниться відношення Fпруж/x, отримане в роботі, якщо шнур замінити на вдвічі довший? Перевірте результати своїх міркувань експериментально.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 21, 22; розв’язати вправу 22 письмово

– Завдання за задачником: №№ 13.25, 13.26

– Додаткове завдання:___________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Рівні організації життя.
Ви зараз читаєте: Лабораторна робота № 8. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТІЛ