Ліміти кредитування

Ліміти кредитування – гранична сума заборгованості позичальника за кредити банку на кінець планового періоду (ліміт заборгованості) або гранична сума видачі кредиту протягом планового періоду (ліміт видачі) – наводяться у плані фінансування або у спеціальних лімітних повідомленнях. Для оформлення фінансування та кредитування державних централізованих капітальних вкладень і здійснення розрахунків у будівництві міністерства, відомства та їх організації з управлінськими функціями подають банкам річні плани капітального будівництва,

фінансування капітальних вкладень і титульні списки будівництва, що розпочинається, на весь період будівництва у терміни, встановлені для доведення планів до підвідомчих об’єднань, підприємств, організацій та установ. Система фінансування і кредитування капітальних вкладень є сукупністю методів і форм акумулювання й надання грошових коштів та організації їх витрачання на капітальні вкладення. Головні принципи надання коштів на капіталовкладення: 1) фінансування і кредитування капітальних вкладень та фінансування і кредитування в обігові засоби, розмежовані між собою, тому капітальні витрати обліковуються
на самостійному балансі або на балансі основної діяльності підприємств, організацій і установ в окремому розділі; 2) власні кошти підприємств, організацій і установ та їх вищестоящих організацій, призначені для капіталовкладень, повинні зберігатися на їх рахунках у банках і використовуватися разом із бюджетними асигнуваннями та банківським кредитом тільки через банк і під його контролем; 3) фінансування і кредитування об’єктів капітальних вкладень розмежовані між банками залежно від галузі та виду капіталовкладень; 4) фінансування і кредитування є прямим, тобто кошти на капіталовкладення надходять у розпорядження підприємств (будівництв), які безпосередньо їх використовують; 5) капіталовкладення і джерела надходження коштів для їх здійснення є планово-цільовими (можуть спрямовуватися лише на цілі, передбачені планом або дозволені законодавством, а позапланові витрати банком не відшкодовуються); 6) фінансуванню та кредитуванню підлягають лише об’єкти, що мають затверджену у встановленому порядку проектно-кошторисну документацію і необхідні джерела надання коштів; 7) кошти підприємствам (будівництвам) надаються в міру виконання плану капіталовкладень і в межах відповідних лімітів; 8) фінансування і кредитування капіталовкладень здійснюється диференційовано з урахуванням результатів господарсько-фінансової діяльності будівництв, проектно-пошукових і будівельно-монтажних організацій щодо виконання кількісних і якісних показників плану. Методи надання коштів на капітальні вкладення – бюджетний (без повернення), кредитний (з поверненням) і самофінансування. На практиці найчастіше вони доповнюють один одного. Водночас створюється ринок капітальних вкладень.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Навчальний проект славетні українці.
Ви зараз читаєте: Ліміти кредитування