ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ

Мова реалізується в мовленнєвій діяльності, у зв’язномумовленні, яке досягається шляхом логічного викладу головної думки (теми) і послідовного чи паралельного розгортання її в підтемах.

Мовлення розглядають у двох аспектах:

1) динамічному – мовлення як процес (говоріння, слухання-розуміння, письмо, читання),

2) статичному – мовлення як результат (створення тексту). Мовлення як результат породжує тексти – мовленнєві твори, які фіксуються пам’яттю і за допомогою письма. Саме в текстах акумулюються

людські знання, набутий досвід, результати наукових пошуків, витвори словесного мистецтва. Текст – це одиниця найвищого рівня мовної системи, яка виражає судження, є цілісним і зв’язним повідомленням і підпорядкована єдиній темі відповідно до задуму автора.

Текстові властиві такі основні ознаки:

1) Смислова цілісність (наявність головної думки);

2) Зв’язність (логічна послідовність розміщення речень гарантує розвиток думки);

3) Структурна єдність (усі мовні елементи тексту взаємопов’язані);

4) Мовні засоби зв’язку Між реченнями (такими засобами зв’язку речень у тексті є займенники,

повтори, синоніми, спільнокореневі слова, сполучники тощо);

5) Комунікативна спрямованість;

6) Належність до певного жанру й стилю.

Текст як результат мовленнєвої діяльності вивчає Лінгвістика тексту – галузь мовознавчої науки, що досліджує структуру тексту, його членування, засоби створення зв’язності тексту, частотність уживання мовних одиниць у тих чи інших типах тексту, змістову і структурну повноту тексту, мовленнєві норми в різних функціональних стилях, типи мовлення (монолог, діалог, полілог), особливості письмової та усної форм реалізації мови тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Множення у стовпчик.
Ви зараз читаєте: ЛІНГВІСТИКА ТЕКСТУ