Лінійна структура управління

Лінійна структура управління – централізована форма управління, за якої у багаторівневих системах управління всі функції управління (накази, розпорядження) здійснює вищестояща ланка (начальник, президент та ін.), а підлеглі виконують ці накази. Л. с. у. реалізується у взаємовідносинах між начальником і підлеглими за ієрархічною структурою згори донизу. Усі розпорядження надходять від одного начальника, а для керівника кожного ієрархічного рівня важливою проблемою є добір оптимальної кількості підлеглих, якими можна ефективно управляти.

Керівники вищого рангу не мають права давати накази безпосередньо працівникам окремого підрозділу, оминаючи їх керівника. Л. с. у. в основному відповідає ланкам виробництва, передусім на малих підприємствах, де керівник контролює виконання усім персоналом власних розпоряджень. Суттєві недоліки Л. с. у. – надто складна процедура прийняття управлінських рішень (рішення надходять згори донизу, а дозвіл на кожний крок діяльності необхідно отримати знизу догори, нерідко через усю ієрархію керівників). Рішення приймають на тривалих засіданнях, після численних узгоджень, і відповідають за будь-які дії колективно.
Ця форма організаційної структури дуже складна, вона повільно реагує на внутрішні й зовнішні зміни (зокрема на зміну кон’юнктури), не передбачає новаторського ризику підприємця, оскільки керівники підрозділів не можуть прийняти рішення самостійно. З Л. с. у. також пов’язані такі негативні риси менеджерів, як підлабузництво, бюрократизм, корупція, підсиджування, доноси тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Методи вивчення природи.
Ви зараз читаєте: Лінійна структура управління