ЛІРИЧНІСТЬ


Культурологічний словник

ЛІРИЧНІСТЬ – наявність у витворах людського духу емоційності, схвильованості, щиросердості, насиченість їх переживаннями творця, його суб’єктивним настроєм. Ліричність – цінна психологічна риса, що відіграє важливу роль у певних видах діяльності людини (написанні творів художньої літератури, створенні живописних полотен, у лекторській роботі), її повсякденній поведінці (ставленні до дітей, рідних і близьких). Ліричність є співіснуючою протилежністю щодо раціоналізму. Ліричність не слід ототожнювати з сентиментальністю.

Сложный план текст никита.
Ви зараз читаєте: ЛІРИЧНІСТЬ