ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ


ТЕМА 2. МЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ

УРОК 5. ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН,

ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

Цілі: вивчити положення в ПС, будову атомів лужних, лужноземельних елементів і Магнію, біологічну роль цих елементів, фізичні й хімічні властивості простих речовин, утворених цими елементами; навчитися складати рівняння хімічних реакцій, що ілюструють основний характер їх оксидів і гідроксидів.

Обладнання: ПСХЕ, таблиця

“Будова електронних оболонок атомів елементів І-ІV періодів”.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу (додатковий об’єм).

Форми роботи: лекція, бесіда, самостійна робота, лабораторні досліди, демонстраційні експерименти 11, 12, лабораторні досліди 10, 11.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Актуалізація опорних знань

Самостійна робота за варіантами

I варіант

1. Запишіть електронні формули будови атомів Нітрогену й Магнію. Який із цих елементів відновиться до металів? Чому?

2. Запишіть рівняння реакцій добування заліза за схемою:

ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

class=""/>

3. Складіть рівняння реакцій взаємодії натрію з такими речовинами: а) сіркою; б) водою; в) хлоридною кислотою.

Рівняння а) розберіть з точки зору відновлення-окиснення.

II варіант

1. Запишіть електронні формули будови атомів Сульфуру й Натрію. Який із цих елементів належить до металів? Які загальні фізичні властивості в металів?

2. Запишіть рівняння реакцій добування хрому за схемою:

ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Складіть рівняння реакцій взаємодії кальцію з такими речовинами: а) хлором; б) фосфором; в) сульфатною кислотою.

Рівняння б) розберіть з точки зору відновлення-окиснення.

III варіант

1. Запишіть електронні формули будови атомів Фосфору й Алюмінію. Який із цих елементів належить до металів? Замалюйте будову металічної кристалічної гратки.

2. Запишіть рівняння реакцій добування Мангану за схемою:

ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Складіть рівняння реакцій взаємодії Алюмінію з такими речовинами: а) киснем; б) цинк хлоридом; в) ортофосфатною кислотою.

Рівняння а) розберіть з точки зору відновлення-окиснення.

IV варіант

1. Запишіть електронні формули будови атомів Калію та Силіцію. Який із цих елементів належить до металів? Що таке металічний зв’язок?

2. Запишіть рівняння реакцій добування міді за схемою:

ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Складіть рівняння реакцій взаємодії калію з такими речовинами: а) киснем; б) водою; в) хлоридною кислотою.

Рівняння а) розберіть з точки зору відновлення-окиснення.

IV. Мотивація навчальної діяльності

V. Вивчення нового матеріалу

“Хімічна розминка”

– Які метали ми називаємо лужними й чому?

– Де вони розташовані в ПС?

– Скільки в них електронів на зовнішній оболонці?

– Де розташовані лужноземельні метали?

– Скільки в них електронів на зовнішній оболонці?

– Як змінюється активність лужних та лужноземельних металів у групах зверху вниз?

Лабораторний дослід 10

“Ознайомлення зі зразками сполук Натрію та Калію”

Лабораторний дослід 11

“Ознайомлення зі зразками сполук Кальцію, Магнію”

“Творча лабораторія”

Вивчення нового матеріалу буде відбуватися за таким планом.

1. Положення у ПС, будова атомів, ступінь окиснення у сполуках.

2. Фізичні властивості.

3. Хімічна активність (дуже висока, збільшується в групах зверху вниз).

4. Хімічні властивості. Рівняння реакцій.

Рівняння реакцій записуємо за такою схемою, яку можна заздалегідь накреслити на дошці або спроектувати на екран з допомогою комп’ютера.

ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

5. Формули й характер оксидів і гідроксидів.

Згадуємо генетичний зв’язок: Ме ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ Основний оксид ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ Основа.

ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

Виняток: магній і берилій оксиди з водою не реагують!

ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ

Виняток: магній і берилій гідроксиди не є лугами, тому із солями реагувати не можуть!

Не забути, що луги змінюють колір індикаторів.

6. Біологічна роль.

7. Застосування. Добрива.

Демонстраційний експеримент 11 “Взаємодія натрію та кальцію з водою”

Демонстраційний експеримент 12 “Взаємодія кальцій оксиду з водою”

Результати вивченого занесемо до таблиці.

Натрій

Калій

Магній

Положення у ПС, будова атомів, ступінь окиснення у сполуках

Фізичні властивості

Хімічні властивості. Рівняння реакцій

Формули й характер оксидів і гідроксидів

Біологічна роль

Застосування

Біологічну роль елементів і застосування можна винести на самостійне опрацювання. Також можна дати завдання учням підготувати доповіді, реферати та презентації за цими темами, а також розширити їх природними сполуками цих елементів, застосуванням у народному господарстві як добрива, радіоактивністю Стронцію та Цезію.

VI. Засвоєння вивченого навчального матеріалу

Прийом “Чомучка”

1. Чому лужні метали називають лужними?

2. Чому вони мають ступені окиснення +1 у сполуках?

3. Чому лужноземельні метали мають таку назву?

4. Чому вони мають ступені окиснення +2 у сполуках?

5. Чому Барій більш активний за Магній?

VII. Підбиття підсумків уроку

VIII. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Хімічні властивості натрію і калію.
Ви зараз читаєте: ЛУЖНІ, ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ Й МАГНІЙ. ФІЗИЧНІ Й ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОСТИХ РЕЧОВИН, ОСНОВНИЙ ХАРАКТЕР ЇХ ОКСИДІВ І ГІДРОКСИДІВ, БІОЛОГІЧНА РОЛЬ ЕЛЕМЕНТІВ