Людина в системі органічного світу. Біологічні науки, що вивчають організм людини

ВСТУП

УРОК 1. Людина в системі органічного світу. Біологічні науки, що вивчають організм людини

Освітня мета: з’ясувати місце людини в системі органічного світу, вихо­дячи із загально-біологічних закономірностей, розкрити основний зміст біологічних наук, що вивчають людину.

Основні поняття і терміни: біологія людини, цитологія, фізіологія, анато­мія, генетика, біохімія, біофізика, гігієна, психологія, екологія.

Обладнання: стенди “Еволюція органічного світу”, портрети видатних біологів (учених).

Структура уроку,

основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда)

1. Що вивчає наука біологія?

2. Які біологічні дисципліни вам відомо з попередніх курсів?

3. Яке місце займає людина в системі живої природи?

4. Яку назву має наука, що вивчає людину?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Людина – біологічна істота. Місце людини в системі органічного світу. Систематичне положення людини. (Розповідь учителя з елементами бесіди; записи на дошці):

Імперія – Клітинні

Надцарство – Евкаріоти

Царство – Тварини

Підцарство – Багатоклітинні

Тип – Хордові

Підтип –

Хребетні

Клас – Ссавці

Ряд – Примати

Підряд – Антропоїдні

Родина – Гомініди

Рід – Людина

Вид – Людина розумна

2. Біологія людини – наука, що вивчає походження, еволюцію, будову, життєдіяльність та географічне розселення людей. (Розповідь учителя з елементами бесіди).

3. Біологія людини – комплексна навчальна і наукова дисципліна. Біологічні науки, що вивчають людину. (Пояснення вчителя з розглядом схеми у підручнику).

4. Внесок вітчизняних та зарубіжних учених у розвиток біологічних наук. (Повідомлення вчителя або учнів).

Ілля Ілліч Мечников. Відкрив явище фагоцитозу (1882), за що йому було присуджено Нобелівську премію (1908). Мечников приділяв увагу розробці проблемам імунітету, запалення, довголіття, вивченню інфек­ційних хвороб (холери, черевного тифу, сифілісу, туберкульозу).

Іван Петрович Павлов, Іван Миколайович Сєченов – видатні російські природодослідники, котрі створили й розвинули теорію нервізму, що грунтується на уявленні про цілісність організму й провідну роль нервової системи, яка регулює, узгоджує функції всього організму і пристосовує його життєдіяльність до умов існування.

Олексій Миколайович Бец – російський і український учений. Його праці присвячені будові головного мозку, зокрема відмінам у тонкій структурі (архітектоніці) різних його ділянок. Відкрив рухову зону кори головного мозку й описав велетенські пірамідні нервові клітини, названі його іменем.

III. Закріплення знань учнів. (Тести).

1. Вкажіть науку, що вивчає будову організму людини, його органів та систем:

А) фізіологія;

Б) анатомія;

В) психологія;

Г) гігієна.

2. Вкажіть науку, що вивчає будову та функції клітин:

А) гістологія;

Б) валеологія;

В) цитологія;

Г) гістологія.

3. Вкажіть науку, що вивчає функції цілісного організму, окремих клітин, органів та їхніх систем:

А) анатомія;

Б) фізіологія;

В) біохімія;

Г) біофізика.

4. Узагальніть поняття: цитологія, фізіологія, гістологія.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Підготувати повідомлення про сучасні досягнення медицини.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Де застосовуються карбонові кислоти.
Ви зараз читаєте: Людина в системі органічного світу. Біологічні науки, що вивчають організм людини