Людина в системі органічного світу – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Людина в системі органічного світу

Органічний світ є результатом єдиного еволюційного процесу на Землі. Людина являє собою невід’ємну складову частину органічного світу. Тому людину слід вивчати на підставі загально-біологічних закономірностей.

Біологія людини – це наука про походження, еволюцію та географічне розселення людей і про все, що пов’язано з будовою і розвитком людини. Біологія людини розглядає особливості її поведінки, походження

і розвиток суспільних зв’язків. Відомо, що людина пройшла досить довгий шлях еволюції від людиноподібної мавпи до сучасної людини.

Людина в системі органічного світу   БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Цей перехід тривав мільйони років. Еволюція людиноподібних мавп відбувалася в результаті пристосування їх до тих екологічний змін, що відбувалися на той час на Землі.

Пристосування були суто біологічними. Прямоходіння на двох ногах вивільнило передні кінцівки людиноподібних мавп для ефективнішого добування їжі та захисту від ворогів. Під впливом різноманітних рухів і сприйняття навколишнього середовища органами чуття розвивався мозок.

Значним кроком у розвитку людини був перехід від спілкування простими звуками, що притаманне багатьом вищим тваринам, до розвитку мови. Трудова діяльність і мова значно розширили можливості первісних людей до виживання завдяки передачі набутого досвіду від покоління до покоління, що сприяло розвиткові абстрактного мислення. В еволюції людини дедалі більшого значення став набувати соціальний чинник, що й зумовило перетворення людини з суто біологічного виду в біосоціальний вид – людина розумна. Тому життя людини підпорядковується як біологічним, так і соціальним законам. Праця, мова, свідомість і мислення становлять докорінну відмінність людини від тварин.

Біологія людини – це комплексна навчальна і наукова дисципліна, яка використовує дані багатьох біологічних дисциплін:

– цитології, що вивчає будову і функцію клітин людини;

– гістології, що вивчає будову і функцію тканин людини;

– анатомії людини, що вивчає будову і форму організму та його органів;

– фізіології людини, що вивчає життєві функції всього організму;

– еволюції людини;

– генетики, що вивчає закономірності передачі спадкової інформації від батьків нащадкам;

– біохімії;

– біофізики.

Біологічні науки є науковою теоретичною базою практичних дисциплін: медицини, гігієни, психології, екології людини та інших.

Основний метод дослідження в анатомії – метод розтину. Велике значення мають порівняльно-анатомічний, антропометричний, експериментальний методи, також рентгенографія та рентгеноскопія. Роботу органів вивчають методом спостереження за допомогою електричних та оптичних приборів, а також хімічними методами, що дозволяють вивчати молекулярні механізми фізіологічних процесів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Як народні збори керували афінським полісом.
Ви зараз читаєте: Людина в системі органічного світу – БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ