Мануфактура

Мануфактура (лат. manus – рука і factura – виготовлення) – спосіб виробництва (і тип підприємства), що базується на одиничному поділі праці та її кооперації, але із збереженням ручної праці, ремісничої техніки; друга стадія еволюції промисловості за капіталізму. У середині XVI ст. М. замінила просту капіталістичну кооперацію (перша стадія еволюції промисловості), в останній третині XVIII ст. їй на заміну прийшло машинне виробництво (третя стадія еволюції промисловості). Передумовою виникнення М. (щодо технологічного способу виробництва) був розвиток

середньовічного кустарного виробництва XIII – XV ст. (подетальний і товарний поділ між виробниками у формі спеціалізації окремих сіл і районів на виготовленні певного виробу) і простої капіталістичної кооперації (кінець XIV – перша половина XVI ст.). М. виникла внаслідок: 1) об’єднання кількох ремісників однієї спеціальності під контролем капіталіста в одній майстерні. Кожен ремісник виконував одну й ту саму операцію (“гетерогенна М.”); 2) об’єднання під контролем капіталіста кількох самостійних ремісників різних спеціальностей, пов’язаних між собою виконанням усіх операцій з виготовлення готового
продукту (“органічна” М.). Найрозвиненіша форма – централізована М.: наймані працівники під контролем капіталіста працювали в одній майстерні. З часом у централізованій М. відбулося розчленування однорідних робіт на вужчі операції, які виконували окремі працівники з допомогою спеціалізованих ручних інструментів. Подетальний та поопераційний поділ праці всередині М., що супроводився поглибленням спеціалізації ремісничих інструментів, став основою переходу від формального до реального підкорення праці капіталом, сприяв зростанню продуктивності праці, впровадженню машин, підготовці робітників вузької спеціальності, спроможних згодом працювати в умовах машинного виробництва. М. також стимулювала розвиток внутрішньої та міжнародної торгівлі, однак не змогла охопити всі сфери суспільного виробництва, задовольнити зростання попиту на товари, що призвело до загострення суперечності між вузьким технічним базисом мануфактурного виробництва і сформованими ним потребами. Ця суперечність була вирішена (значною мірою і на певний період) у процесі трансформації M. у машинне виробництво.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Множинний алелізм.
Ви зараз читаєте: Мануфактура