Маса атома. Відносна атомна маса

Розділ 1 Початкові хімічні поняття

10 Маса атома. Відносна атомна маса

Матеріал параграфа допоможе вам:

> з’ясувати відмінність між масою атома і відносною атомною масою;

> порівнювати маси атомів.

Маса атома. Важливою характеристикою атома є його маса. Майже вся маса атома зосереджена в ядрі. Електрони мають настільки малу масу, що нею зазвичай нехтують.

Зважувати атоми на терезах неможливо, оскільки вони є дуже дрібними частинками, їх маси було визначено за допомогою розрахунків.

Маса атома Уралу – найважчого

серед усіх атомів, які трапляються па Землі, становить приблизно

0,000 000 000 000 000 000 000 4 г.

Записувати і читати це число непросто; можна помилитися, пропустивши нуль або додавши зайвий. Існує інший спосіб його запису – у вигляді добутку: 4 ∙ 10-22 (22 – кількість цифр після коми)1.

Точне значення маси атома Урану становить 3,952 ∙ 10-22 г, а атома Гідрогену, найлегшого серед усіх атомів, – 1,673 ∙ 10-24 г.

Цікаво знати

Маса електрона становить приблизно 9 ∙ 10 -28 г.

Оперувати такими числами незручно. Тому замість “звичайних”, абсолютних мас атомів використовують відносні маси.

Відносна атомна маса.

Щоб скласти уявлення про масу будь-якого атома, її порівнюють із масою іншого атома. Раніше для порівняння брали найлегший атом – атом Гідрогену. Нині маси атомів зіставляють із 1/12 маси атома Карбону (він майже в 12 разів важчий за атом Гідрогену). Цю маленьку масу названо атомною одиницею маси (скорочено – а. о. м.):

1 а. о. м. = Маса атома. Відносна атомна маса mа(С) = Маса атома. Відносна атомна маса ∙ 1,994 ∙ 10-28 г – 1,662 ∙ 10-24 г.

Маса атома Гідрогену, яку вказано вище, майже збігається з атомною одиницею маси, а маса атома Урану більша за неї в 238 разів:

Маса атома. Відносна атомна маса ≈ 238

Число, яке отримують діленням маси атома елемента на 1/12 маси атома Карбону, називають відносною атомною масою елемента. Цю величину позначають Аr(Е):

Ат(Е) = Маса атома. Відносна атомна маса.

Індексом біля літери A є перша літера в латинському слові relativus – відносний.

Відносна атомна маса показує, у скільки разів маса атома більша за 1/12 маси атома Карбону.

Відносна атомна маса не має розмірності.

1 Записи таких чисел докладно розглядатимуться на уроках алгебри.

Джон Дальтон (1766-1844)

Видатний англійський фізик і хімік. Член Лондонського королівського товариства (Англійської академії наук). Першим висловив гіпотезу про різні маси і розміри атомів, визначив відносні атомні маси багатьох елементів і склав таблицю їх значень (1803). Запропонував символи елементів і позначення хімічних сполук. Вивчив склад і властивості повітря, відкрив закони тисків газів у їхніх сумішах (1801), теплового розширення газів (1802), розчинності газів у рідинах (1803).

Маса атома. Відносна атомна маса

Першу таблицю відносних атомних мас склав на початку XIX ст. англійський учений Дж. Дальтон.

На підставі викладеного матеріалу можна дійти таких висновків:

– відносні атомні маси пропорційні масам атомів;

– співвідношення мас атомів такі самі, що й відносних атомних мас.

Значення відносних атомних мас хімічних елементів записані в клітинках періодичної системи. їх визначено з дуже високою точністю; відповідні числа здебільшого п’яти – або шестизначні (мал. 40).

Маса атома. Відносна атомна маса

Мал. 40. Клітинка елемента Урану

Для проведення хімічних розрахунків значення відносних атомних мас будемо округлювати до цілих чисел. Так, для Гідрогену і Урану

Ar(Н) = 1,0079 ≈ 1;

Ar(U) = 238,029 ≈ 238.

Значення відносної атомної маси Хлору прийнято округлювати до десятих:

Ar(Сl) =-35,453 ≈ 35,5.

► Знайдіть у періодичній системі значення відносних атомних мас Літію, Карбону, Неону й округліть їх до цілих чисел.

► У скільки разів маси атомів Карбону, Оксигену, Неону і Магнію більші за масу атома Гелію? Для обчислень використайте округлені значення відносних атомних мас.

Зверніть увагу: майже всі хімічні елементи розміщені в періодичній системі за зростанням атомних мас.

ВИСНОВКИ

Атоми мають надзвичайно малу масу.

Для порівняння їхніх мас та різних обчислень використовують відповідні маси атомів.

Відносна атомна маса є відношенням маси атома до 1/12 маси атома Карбону.

Значення відносних атомних мас хімічних елементів містяться в періодичній системі.

?

65. У чому відмінність між поняттями “маса атома” і “відносна атомна маса”?

66. Що таке атомна одиниця маси?

67. Що означають записи Аr і Аr?

68. Який атом легший – Берилію чи Алюмінію? У скільки разів?

69. Що має більшу масу: атом Флуору чи два атоми Літію; два атоми Магнію чи три атоми Сульфуру?

70. Знайдіть у періодичній системі три-чотири пари елементів, відношення мас атомів яких становить: а) 1: 2; б) 1: 3.

71. Речовина містить однакові маси атомів Сульфурута Оксигену. Атомів якого елемента в речовині більше й у скільки разів?

72. Обчисліть відносну атомну масу Гелію, якщо маса атома цього елемента становить 6,647 ∙ 10-24 г.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Квантові генератори та їх застосування.
Ви зараз читаєте: Маса атома. Відносна атомна маса