Математика

ТИСЯЧА. РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ЧЕТВЕРТОГО РОЗРЯДУ

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ ТИСЯЧА. РОЗРЯДНІ ЧИСЛА ЧЕТВЕРТОГО РОЗРЯДУ 369. Що на малюнках можна лічити одиницями? Десятками? Сотнями? Тисячами? Велику кількість предметів лічать тисячами. Тисяча літрів води, тисяча учнів у школі, 2 тисячі метрів полотна.

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ. ОДИНИЦІ ЧАСУ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ ЧИСЕЛ. ОДИНИЦІ ЧАСУ 352. (315 ∙ 3 – 28 ∙ 13) : 7 44 ∙ 0 + 55 ∙ 1 – 0 ∙

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАЗАХ

РОЗДІЛ 3 ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ § 15. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДІЙ У ВИРАЗАХ Ви знаєте, що додавання і віднімання – дії першого ступеня. У виразах, що містять тільки додавання і віднімання, дії

РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО РОЗВ’ЯЗАННЯ РІВНЯНЬ 342. Випиши рівності. Серед них підкресли рівняння. Що називають рівнянням? Наведи власні приклади рівнянь. 24 ∙ 39 = 936 74 ∙ 11 х : 15

ПЛОЩА ПРЯМОКУТНИКА

ПЛОЩА ПЛОЩА ПРЯМОКУТНИКА 627. Знайди площі трьох фігур. Перевір обчисленнями. Порівняй. 628. Прямокутник ABCD поділений на квадратні сантиметри. Полічи, скільки квадратних сантиметрів у прямокутнику. Знайди число квадратних сантиметрів: 1) додаванням: А) 5 см2 +

Знаходження дробу від числа

Розділ 2 Звичайні дроби §15. Знаходження дробу від числа Розглянемо задачу, що зводиться до знаходження дробу від числа. Задача 1. У класі 30 учнів, із них хлопці. Скільки хлопців у класі? Розв’язання. (Мал. 3).

ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ

ТАБЛИЦІ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ. ВИРАЗИ З ДУЖКАМИ ЗАДАЧІ НА ДВІ ДІЇ 178. Біля школи ростуть 2 берези, 3 яблуні, 5 ялин, 4 клени і груша. Скільки нефруктових дерев росте

Ділення звичайних дробів

Розділ 2 Звичайні дроби §17. Ділення звичайних дробів Нагадаємо, що ділення – це дія, за допомогою якої за добутком і одним з множників можна знайти другий множник. Оскільки оскільки то Висловимо припущення: щоб поділити

Дроби і ділення натуральних чисел

Розділ II ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ § 4. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ 28. Дроби і ділення натуральних чисел Чи можна число 3 поділити на 4? Нібито не можна. Але тоді виходить, що четверо шукачів

Нумерація чисел у межах мільйона

Нумерація чисел у межах мільйона Ти вже вмієш лічити одиницями, десятками, сотнями і знаєш, що кожні десять одиниць будь-якого розряду утворюють одиницю наступного розряду. Тисячі Сотні Десятки Одиниці 1 0 0 0 10 сотень