МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СПІВВІДНОШЕННЯ НА ЗЕМЛІ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. МАТЕРИКИ І ЧАСТИНИ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ


Мета:

Навчальна: пригадати прийоми навчальної діяльності; з’ясувати особливості нового курсу, предмет його вивчення; сформувати уявлення про систему географічних наук, що вивчають окремі регіони Землі; повторити знання про розподіл земної поверхні на материки, океани, частини світу; ознайомити з джерелами географічних знань регіональної географії; удосконалювати навички роботи з джерелами географічних знань;

Розвивальна: сприяти розумінню значення для людини географічних знань про материки та океани; розвивати допитливість,

уміння аналізувати й систематизувати, робити висновки і узагальнення;

Виховна: виховувати повагу до людських знань, відповідальність за майбутнє Землі.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручники, атласи, контурні карти, стінна фізична карта світу, зразки різноманітних джерел знань з географії.

Опорні та базові поняття: географія, материк, океан, частина світу, географічний об’єкт, процес, явище, джерела географічних знань.

Географічна номенклатура: Австралія, Антарктида, Африка, Євразія, Південна Америка, Північна Америка, Атлантичний, Індійський, Південний, Північний Льодовитий, Тихий

океани.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Минулого року під час вивчення географії ви склали загальне враження про нашу величезну домівку – планету Земля. Цього року ми зазирнемо до окремих її “кімнат”. З’ясуємо особливості “дизайну” кожної з них, особливості функціонування, господарів та багато іншого.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

– Що означає слово “географія” в перекладі з грецької мови?

– Які способи вивчення Землі використовують учені? Якими користувалися ви?

– Скільки материків на Землі? Назвіть їх у порядку відкриття європейцями.

– Скільки на Землі океанів? Назвіть їх.

– Назвіть джерела географічних знань, які застосовують на уроках географії.

– Перелічіть науки, що вивчають нашу планету.

– З якими методами географічних досліджень ви ознайомилися в 6 класі?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Що вивчає географія материків і океанів

Основа курсу – це вивчення кожного материка і кожного океану в певній послідовності за певним типовим планом. Згідно з особливостями географічного положення і характерними рисами природи материки поділяють на групи – тропічних широт, полярний і Північної півкулі.

Вивчення курсу дасть уявлення про: історію відкриття й дослідження материка чи океану; географічне положення і його наслідки; особливості природи – від геологічної будови до органічного світу; державний поділ території материків та їх населення, особливості окремих держав; використання людиною природи окремих материків й океанів, наслідки.

2. Науки, що вивчають материки й океани

Усі географічні науки вивчають материки й океани – від природничих (геологія, геоморфологія, кліматологія, біогеографія, гідрологія й ін.) до суспільно – економічних (демографія, політична географія, економічна географія й ін.).

V. ПОВТОРЕННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ

Співвідношення і розподіл на Землі материків та океанів

Поверхня

Землі

Земля в цілому

Північна півкуля

Південна півкуля

Площа, млн км2

%

Площа, млн км2

%

Площа, млн км2

%

Вода

361,26

70,8

154,64

60,6

206,62

81,0

Суходіл

148,84

29,2

100,41

39,4

48,43

19,0

Середня абсолютна висота суходолу = 875 м Середня глибина Світового океану = 3710 м

3. Материки і частини світу

Материк (континент) – категорія геолого-географічна, частина світу – історико-географічна. Материки – найбільші ділянки суходолу Землі з усіх боків оточені водами, частини світу – великі частини суходолу включають материки чи їхні частини та прилеглі острови.

4. Джерела географічної інформації

Вивчення окремих материків й океанів виконують тими ж методами, що й вивчення Землі в цілому, тільки цілеспрямовані на певну її ділянку.

Метод – це конкретний спосіб вивчення того чи іншого явища чи предмета. Внаслідок вивчення складають різноманітні джерела знань, що охоплюють певний материк чи океан, або їхні частини.

МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ ЯК ОБЄКТИ ВИВЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СПІВВІДНОШЕННЯ НА ЗЕМЛІ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. МАТЕРИКИ І ЧАСТИНИ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ

Геоінформаційні системи (ГІС) – особливі джерела інформації утворені як комплекс електронних географічних карт (у тому числі і тривимірних моделей місцевості), текстової інформації, діаграм, графіків тощо, для найповнішого відображення кількісних і якісних показників певної території.

5. Значення знань про материки й океани для людини

Особливості природи материків визначають особливості мешкання й господарської діяльності людини. Знання про океани визначають прогнозування кліматичних змін, використання їх ресурсів, транспортних, рекреаційних можливостей.

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Назвіть материки й океани, переважна частина яких розташована в Північній півкулі (в Південній півкулі, в Східній півкулі, Західній півкулі).

– З’ясуйте, як розташовані кожний з материків та океанів стосовно екватора, тропіків, полярних кіл, полюсів.

– Як з’єднуються океани між собою в Північній півкулі? В Південній? Які наслідки це може мати для течій?

– З якими предметами, тваринами, рослинами тощо асоціюються у вас конфігурації кожного материка й океану?

– Чим частина світу Австралія відрізняється від материка Австралія?

VIІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §___.

– З’ясуйте які джерела знань про материки й океани є у вас удома.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Червоні водорості одноклітинні.
Ви зараз читаєте: МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ ЯК ОБ’ЄКТИ ВИВЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. СПІВВІДНОШЕННЯ НА ЗЕМЛІ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ. МАТЕРИКИ І ЧАСТИНИ СВІТУ. ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО МАТЕРИКИ ТА ОКЕАНИ