Менеджмент екологічний

Менеджмент екологічний – комплекс взаємопов’язаних форм, засобів і методів управління діяльністю промислових фірм і компаній щодо раціонального природокористування та захисту довкілля. М. е. є складовою системи регулювання та управління захистом навколишнього середовища на мікрорівні і грунтується на загально-цивілізаційних принципах: зменшення глибини екологічної кризи, використання критеріїв екологізації та гуманізації техніки, формування екологічної культури та екологічного мислення тощо. Основні форми М. е. – комплексне

застосування економічних, законодавчих та адміністративних засобів і методів на рівні окремих підприємств, галузей і регіонів. З цією метою на цих рівнях відповідними управлінськими структурами здійснюється екологічна експертиза (оцінка) стану довкілля та рівня впливу екологічно забруднених виробництв на його якість, розробляються комплексна програма нейтралізації такого впливу та різноманітні (залежно від форм М. е.) шляхи, засоби й методи з визначенням термінів. Так, на стадії виробництва економічними важелями М. е. є передусім своєчасна сплата платежів за екологічне забруднення, внесків до екологічних фондів,
дотримання норм і правил охорони довкілля, санітарних норм та ін. У розвинених країнах запроваджено близько 40 видів екологічних податків. Економічними засобами М. е. є також запровадження на підприємстві мало – і безвідходних технологій, збільшення екологічних інвестицій. Серед адміністративних засобів М. е. важливу роль відіграють встановлення обов’язкових норм на шкідливі викиди окремих підрозділів підприємства (цехів, філіалів) та контроль за їх дотриманням, періодичний контроль за рівнем кваліфікації відповідних працівників. До законодавчих засобів і важелів М. е. відносять: на макрорівні – суворе дотримання чинного законодавства щодо захисту природного середовища, підготовка відповідних правил, інструкцій керівниками галузевих і регіональних структур, які конкретизують механізм реалізації чинних законів; на макрорівні – вдосконалення чинного законодавства, формування та ефективне використання різноманітних екологічних фондів, чітке визначення джерел їх поповнення та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Загальна характеристика звукового складу української мови.
Ви зараз читаєте: Менеджмент екологічний