Організація інновацій

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства 3.6. Організація інновацій Поняття “організація інновацій” характеризує способи упорядкування і регулювання дій окремих особистостей і автономних груп працівників, орієнтованих на досягнення деяких цілей по утворенню та

Методологічні основи оцінки ефективності інноваційних проектів

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 5. Комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства 5.2. Методологічні основи оцінки ефективності інноваційних Проектів Оцінка будь-якого інвестиційного проекту грунтується на понятті грошового потоку CF1, CF2,…, CF, що генерується протягом ряду часових

Стратегії ціноутворення в інноваційній сфері

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 4. Особливості ціноутворення на наукомістку і науково-технічну продукцію 4.3. Стратегії ціноутворення в інноваційній сфері Після визначення кінцевої ціни товару необхідно задати собі питання: як би нам хотілось, щоб змінювались ціна? Росла?

Додаток 2 ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 2 ЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Кабінету Міністрів України Від 22 травня 1996 р. N 549 ПОЛОЖЕННЯ Про порядок створення і функціонування Технопарків та інноваційних структур Інших типів (У тексті Положення слово “Міннауки” замінено

Додаток 15 ТЕХНОПАРКИ СВІТУ ТА ЇХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 15 ТЕХНОПАРКИ СВІТУ ТА ЇХ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ Австрія 1. Науковий парк Беріг озера – Lakeside Science & Technology Park (Клагенфурт) Lakeside BO 1 9020, Klagenfurt (Carinthia) Тел: +43 463 228822 Факс: +43

Планування інновацій

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 3. Управління інноваційної діяльністю підприємства 3.2. Планування інновацій Планування є однією з основних складових системи управління інноваційною діяльністю підприємства. Як елемент системи інноваційного менеджменту планування являє собою відносно самостійну підсистему, яка

Правові аспекти охорони інтелектуальної власності

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 6. Система державного регулювання і стимулювання інноваційної діяльності 6.5. Правові аспекти охорони інтелектуальної власності Для успішного функціонування підприємству поряд з матеріальними, фінансово-кредитними та трудовими ресурсами потрібні ще й нематеріальні ресурси. Нематеріальні

Додаток 10 Про затвердження Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009 – 2013 роки

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 10 Про затвердження Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури” На 2009 – 2013 роки Постанова № 447 14.05.2008, Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державну цільову

Додаток 14 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Додаток 14 ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ РЕГІОНУ І. Які витрати змушені нести регіони, і яка роль центральної влади? Будь-який вид цілеспрямованої діяльності регіональної та центральної влади передбачає наявність грошей на цю мету. На

Цілі, принципи та завдання системи фінансування

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Тема 8. Фінансування інноваційних процесів 8.1. Цілі, принципи та завдання системи фінансування Розвиток інноваційної діяльності як на рівні окремого підприємства, так і на рівні інтегрованих структур і держави в цілому потребують створення
Page 2 of 612345...Last »