Менеджменту методи

Менеджменту методи – сукупність способів, важелів управлінської діяльності та впливу на об’єкти управління, які застосовуються для визначення та досягнення цілей підприємства, фірми і компанії, а також оптимального поєднання індивідуальних, колективних і суспільних інтересів. За характером дії М. м. поділяють на економічні, організаційні, моральні та психологічні. Економічні М. м. впливають передусім на відносини економічної власності та властиві їм закони, а отже, на інтереси суб’єктів власності та найманих працівників. Організаційні

М. м. базуються на об’єктивних законах управління та організації колективної праці людей, а їх мета – чітка організація функцій суб’єктів управління, прав та обов’язків працівників. Серед них виділяють такі підгрупи: організаційно-засновницькі (визначають структуру, штати тощо); адміністративні (забезпечують оперативне управління спільною діяльністю працівників у формі наказів, розпоряджень тощо); дисциплінарні (забезпечують передусім відповідальність за визначену роботу). Морально-психологічні М. м. зводяться до способів впливу на особистість і колективи з метою стимулювання творчої активності шляхом формування сприятливого психологічного клімату, ціннісних орієнтирів організації, ініціативи та самостійності, морального стимулювання та ін. М. м. слід використовувати комплексно з урахуванням конкретних умов, ментальності, традицій, звичаїв тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Яке значення риб у природи.
Ви зараз читаєте: Менеджменту методи