Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ
Підручник

РОЗДІЛ І

ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

1.5. Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників

Основною метою валеологічної освіти педагогічних працівників є формування валеологічної культури вчителя як передумови його адаптації до нової педагогічної парадигми – гуманістичної спрямованості навчального процесу.

Ця мета досягається за рахунок вирішення освітніх і виховних завдань:

– виховання розуміння сучасних демографічних проблем, усвідомлення їх важливості

й актуальності;

– усвідомлення безперспективності утилітарного, технократичного підходу до формування змісту та мети освіти і необхідності його заміни на антропоорієнтовану філософію постіндустріальної епохи;

– розвиток особистої відповідальності вчителя і керівних кадрів освіти за стан здоров’я учнів;

– розвиток готовності вчителя формувати, зберігати і покращувати здоров’я дитини;

– формування у вчителя відповідальності за власне здоров’я;

– формування у вчителя системно-цілісних уявлень про здоров’я як ціннісну категорію;

– формування глибоких теоретичних

знань з валеології;

– оволодіння валеологічними технологіями навчання;

– оволодіння методиками оцінювання рівня здоров’я і валеологічного моніторингу;

– розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем збереження здоров’я учнів і власного здоров’я;

– формування знань і умінь дослідницького характеру, спрямованих на розвиток здатності до розв’язання валеологічних проблем;

– формування знань і умінь, необхідних для створення валеологічних умов навчання і виховання в закладах освіти;

– відродження кращих традицій української педагогіки, зокрема родинної, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я дитини.

В основу валеологічної освіти покладені принципи гуманізації, науковості, безперервності, системності та прогностичності.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Задача збиральної лінзи.
Ви зараз читаєте: Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників