Метафізичний і діалектичний дискурс


Філософія посбіник

Тема 1. ПОХОДЖЕННЯ ФІЛОСОФІЇ, ЇЇ ФУНКЦІЇ І РОЗДІЛИ

§ 3. Філософування і філософія

Метафізичний і діалектичний дискурс

Філософствування завжди відбувається за двома загальними схемами дискурсу (блукання думки) – діалектичною і формально-логічною (метафізичною). З діалектикою як певною концептуальною системою (далі про неї поговоримо докладніше) пов’язаний діалектичний метод, або спосіб мислення, філосо-фування. На думку багатьох дослідників, з якою важко не погодитись, в основі діалектичного філософування

лежить любов до мудрості (платонівська ідея пізнавального еросу). Цей спосіб філософування спрямований на постійний пошук (а не на якийсь певний, завершений та кінцевий результат) і тому на постійне перебування віч-на-віч з кількома варіантами відповідей (а не з однією “єдино можливою”). Він спрямований на плюралізм версій відповідей на те чи інше питання, на постійний діалог і взаємозв’язок цих версій.

Як метод, або спосіб, мислення діалектика протистоїть метафізиці як методу, оскільки і діалектика, і метафізика як понятійні системи мають багато спільного, про що ми дізнаємося далі. Метафізичний

спосіб мислення пов’язаний з іменем Аристотеля, Платонового учня і послідовника. Якщо платонівський спосіб мислення спрямовується на процес постійного пошуку, на плюралізм результатів, то аристотелівський – на єдиний, кінцевий і завершений результат, одну несуперечливу істину.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Синонімічні групи слів.
Ви зараз читаєте: Метафізичний і діалектичний дискурс