Методи добування алканів – НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ


Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ

Методи добування алканів

Основні природні джерела алканів – нафта й природний газ. Різні фракції нафти містять алкани від С5Н12 до С30Н62. Природний газ складається з метану (95 %) з домішкою етану та пропану.

Із синтетичних методів добування алканів можна виділити наступні:

1. Добування з ненасичених вуглеводнів. Взаємодія алкенів або алкінів з воднем (“гідрування”) відбувається в присутності

металевих каталізаторів (Ni, Рd) при нагріванні:

Методи добування алканів   НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ

2. Добування з галогенопохідних. При нагріванні моногалогенозаміщених алканів з металевим натрієм добувають алкани з подвійним числом атомів Карбону (реакція Вюрца):

Методи добування алканів   НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ

Подібну реакцію зазвичай не проводять із двома різними галогенозаміщеними, оскільки при цьому виходить суміш трьох різних алканів.

3. Добування із солей карбонових кислот. При сплавлянні безводних солей карбонових кислот з лугами добувають алкани, що містять на 1 атом Карбону менше порівняно з карбоновим ланцюгом вихідних карбонових

кислот:

Методи добування алканів   НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ

4. Добування метану. В електричній дузі, що горить в атмосфері водню, утворюється значна кількість метану:

Методи добування алканів   НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ

Така сама реакція відбувається при нагріванні вуглецю в атмосфері водню при температурі +400- 500 °С при підвищеному тиску в присутності каталізатора.

5. У лабораторних умовах метан часто добувають із алюміній карбіду:

Методи добування алканів   НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Вологий екваторіальний ліс.
Ви зараз читаєте: Методи добування алканів – НАСИЧЕНІ ВУГЛЕВОДНІ. АЛКАНИ