МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

МЕХАНІКА

3. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

3.6. МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

P>

Існує два способи передачі руху (і відповідно енергії) від одного макротіла до іншого: у формі роботи і у формі теплоти (теплообміну). Зміну енергії першим способом називають механічною роботою.

Робота є мірою зміни і перетворення енергії:

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Робота всіх сил, які діють на тіло, дорівнює зміні його кінетичної енергії – теорема про кінетичну енергію:

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

class=""/>

Робота сили тяжіння і пружності дорівнює зміні потенціальної енергії тіла, взятої з протилежним знаком:

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Робота постійної сили – це скалярний добуток сили на переміщення (рис. 48):

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Рис. 48

Якщо 90° > α ≥ 0, то А > 0 відповідає збільшенню енергії;

Якщо α = 90°, то А = 0 відповідає незмінності енергії;

Якщо 90°< α ≤ 180°, то А < 0 відповідає зменшенню енергії.

Робота постійної сили максимальна, якщо α = 0:

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Одиниця роботи (енергії) – джоуль (Дж).

Джоуль – робота

постійної сили в 1 Н при переміщенні тіла на відстань 1 м у напрямі дії сили:

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Потужність – фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи.

Потужність – це величина, що дорівнює відношенню виконаної роботи до проміжку часу, протягом якого вона виконувалась:

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ – у механіці, МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ – в електриці.

Одиниця потужності в СІ – ват (Вт):

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Ват – потужність, за якої за 1 с виконується робота в 1 Дж.

Потужність при постійній силі дорівнює:

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Іноді ще використовується одиниця потужності 1 к. с. (кінська сила): 1 к. с. = 736 Вт.

А = Nt, звідки одиниця роботи в техніці – 1 кВт ∙ год :

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Відношення корисної роботи до повної роботи називається коефіцієнтом корисної дії (ККД) простого механізму (η).

Коефіцієнт корисної дії (η) визначається за формулами:

МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ

Корисна робота – робота, здійснювана двигуном і т. ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...4 речення з вставними словами.
Ви зараз читаєте: МЕХАНІЧНА РОБОТА І ПОТУЖНІСТЬ