Механізм дисоціації – РОЗЧИНИПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

§ 5.6. Механізм дисоціації

Суттєвим є питання про механізм електролітичної дисоціації. І дійсно, чому електроліти дисоціюють на іони? Вчення про хімічний зв’язок атомів допомагає відповісти на це запитання.

Найлегше дисоціюють речовини з іонним зв’язком. Як відомо, ці речовини складаються з іонів (див. § 3.3). Під час розчинення їх диполі води орієнтуються навколо позитивно і

src="/images/image153_2.jpg" class=""/>

Рис. 5.5. Схема електролітичної дисоціації хлориду натрію у водному розчині

Негативно заряджених іонів. Між іонами і диполями води виникають сили взаємного притягання. В результаті зв’язок між іонами послаблюється, відбувається перехід іонів з кристала в розчин. При цьому, як показано на рис. 5.5, утворюються гідратовані іони, тобто іони, хімічно зв’язані з молекулами води.

Аналогічно дисоціюють і електроліти, молекули яких утворені за типом полярного ковалентного зв’язку (полярні молекули). Навколо кожної полярної молекули речовини також орієнтуються диполі води, які своїми

негативними полюсами притягуються до позитивного полюса молекули, а позитивними полюсами – до негативного полюса. В результаті цієї взаємодії зв’язуюча електронна хмара (електронна пара) повністю зміщується до атома з більшою електронегативністю, полярна молекула перетворюється на іонну і потім легко утворюються гідратовані іони (рис. 5.6). Дисоціація полярних молекул може бути повною або частковою.

Механізм дисоціації   РОЗЧИНИ

Рис. 5.6. Схема електролітичної дисоціації полярної молекули у водному розчині:

1 – полярна молекула на початку гідратації; 2 – перехід полярної структури в іонну під дією диполів води; 3 – гідратований катіон; 4 – гідратований аніон

Отже, електролітами є сполуки з іонними або полярними зв’язками – солі, кислоти і основи. І дисоціювати на іони вони можуть у полярних розчинниках.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Звит про виконану роботу.
Ви зараз читаєте: Механізм дисоціації – РОЗЧИНИ