МІЗАНТРО


Культурологічний словник

МІЗАНТРОП (від грец. misantropos – людиноненависник) – людина, яка уникає спілкування з іншими людьми, ненавидить їх; відлюдок.

Правило екологічної індивідуальності.
Ви зараз читаєте: МІЗАНТРО