Міжгалузеві та внутрігалузеві пропорції


Міжгалузеві та внутрігалузеві пропорції – кількісно-якісні співвідношення матеріально-речових та особистісних факторів виробництва між галузями або окремими виробництвами чи підгалузями. Кількість таких пропорцій залежить від ступеня розвитку суспільного поділу праці у загальній та особливій формах. Якісний аспект М. та в. п. зумовлюється передусім рівнем розвитку продуктивних сил. У розвинених країнах світу якісні співвідношення виражаються у незначній частині промисловості і сільського господарства. Так, у цих країнах частка сільського господарства у ВВП становить бл. 5%, в Україні – в декілька разів більше. На динаміку М. та в. п. істотно впливає науково-технічний прогрес і розвиток суспільних потреб. Зокрема, у розвинених країнах світу спостерігається прискорений розвиток наукомістких виробництв, інформаційних і біотехнологій тощо (див. Конкурентоспроможність країни). Формування національного господарського комплексу України потребує радикальної структурної перебудови економіки, оскільки частка базових галузей 2000 становила майже 60%.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Устойчивые сочетания слов.
Ви зараз читаєте: Міжгалузеві та внутрігалузеві пропорції