Міжкультурна комунікація


КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І КОМУНІКАЦІЯ

§ 3. Міжкультурна комунікація

Про універсальне й національне а міжкультурній комунікації, її зв’язок професійною діяльністю та про символіку в міжмовній комунікації

34. І. Прочитайте приклади життєвих ситуацій і поміркуйте, у чому причина непорозуміння між учасниками спілкування Зробить висновок про особливості комунікації між людьми з різних національних культур. Як уникнути проблем у міжкультурній комунікації?

1. Студенти з Таїланду перестали приходити на лекції з російської літератури.

“Вони на нас кричить”. – сказали вони про викладачку, яка говорила відповідно до російської педагогічної традиції голосно, чітко і ясно. Ця манера виявилася неприйнятною для студентів-тайців, які звикли до інших фонетичних і риторичних параметрів.

* * *

2. В Умані під час традиційного з’їзду хасиді” у 1996 р. виник конфлікт між одним із хасидів і жителькою міста. Цей конфлікт навіть переріс у масове заворушення. Відповідно до звичаїв хасидів, жінки не повинні бути поблизу чоловіків, які здійснюють релігійний обряд. Очевидно, українка підійшла ближче, ніж дозволяла релігійна традиція хасидів.

*

* *

3. Під час перебування в Японії українець запитав у робітника місцевого аеропорту про авіапереліт з одного міста до іншого. Японець відповів: “Вам краще поїхати потягом”. Українець здивувався: “Ні. я хочу літаком”. На що почув у відповідь: “Це буде дуже скла но”. Зрештою з’ясувалося, що авіарейсів між цими містами немає, а сказане японцем означало ввічливу відмову.

II. Пригадайте і наведіть приклади комунікативних помилок під час спілкування. Виправте ці помилки.

Поняття міжкультурної комунікації

У сучасних умовах відбувається розширення і поглиблення процесів міжкультурної комунікації народів, країн, регіонів.

Міжкультурна комунікація це обмін інформацією між людьми з різних національних, регіональних культур.

У міжкультурній комунікації розрізняємо універсальне Й національне.

Універсальне в комунікації

Універсальне – те, що спільне для всіх культур. Наприклад. універсальними принципами комунікативної поведінки в міжкультурному просторі е чемність, пунктуальність, тактовність, повага і толерантність. Засобом встановлення добрих стосунків між людьми с щира усмішка. Існують універсальні типи виразу обличчя, які символізують страх, щастя, подив, злість, смуток.

Національне в комунікації

Кожна культура має свої особливості, національні риси, які відрізняють її від інших культур. Наприклад, під час зустрічі українці використовують такі вербальні формули вітань: “Доброго рамку!”, “Доброго здоров’я”. “Моє шанування”. “Привіт!” та ін. При цьому чоловік з дружиною, закохані, родичі, близькі подруги можуть привітатися поцілунком. а чоловіки – рукостисканням. Японці ж під час привітання застосовують поклони (найнижчий на знак особливої пошани), а мешканці Тибету правою рукою знімають капелюха і, тримаючись лівою за вухо, висовують язика.

Проблема комунікації

Проблема міжкультурної комунікації є особливо гострою, коли сходяться люди з істотними розбіжностями в звичаях. моралі, поглядах на світ тощо. Наприклад, мешканці Сходу зазвичай спілкуються на доволі близькій відстані, а от європейці чи американці доволі негативно сприймають втручання іншої людини в свою особисту зону. Для європейців звичним с класти ногу на ногу, та якщо вони так поводитимуться, наприклад, у Таїланді, то місцеві мешканці почуватимуться приниженими, ображеними.

Правила комунікації

Отже, у міжкультурній комунікації необхідно:

Дотримуватися загальноприйнятих, універсальних правил комунікативної поведінки, які можуть відрізнятися від національного етикету:

– враховувати особливості національного характеру й мислення учасників спілкування, звичаї й традиції країни, побутову культуру тощо.

Зверніть увагу

Правила комунікативної поведінки представників різних культур вимагають ставлення до іншої культури як до рівноцінної, знання національних звичаїв і традицій.

Символіка в комунікації

У міжмовній комунікації важливе значення мають символи – умовні знаки, які позначають певні предмети, явища чи процеси. Через символи люди, які володіють різними мовами, можуть обмінюватися інформацією. Є символи-предмети, символи-процеси тощо.

Наприклад, державний прапор символізує приналежність відповідної території певній державі. На флоті моряки подають один одному сигнали прапорцями. Як релігійні символи використовуються хрест, півмісяць, шестикутна зірка тощо. Будь-яка освічена людина зрозуміє математичні знаки, знаки на географічній карті, музичні ноти.

35.1. Прочитайте текст про арабську й азійську моделі комунікативної поведінки. Що нового ви дізналися з цього тексту? Доповніть його, якщо масте таку змогу, інформацією з інших джерел.

В арабській моделі комунікативної поведінки важливу роль відіграє мусульманська духовна традиція. Звичною формою чемності для арабів є довгі й неодноразові розпитування, які супроводжуються зверненням до Аллаха, побажання здоров’я та щастя. Арабська етика не визнає категоричних відповідей. Наприклад, на запитання нерідко можна почути відповідь: “Як буде завгодно Аллахові”. У спілкуванні арабам властива висока експресивність, вони багато жестикулюють. Цінують гру слів, метафоричність мови. їм подобається висловлювати одну й ту саму думку різними словами. Місцевий бізнес орієнтований на встановлення доброзичливих стосунків з партнерами, а не на угоду. Про цілковиту згоду партнера-араба можна зробити висновок лише тоді, коли він промовить “так не менше двох разів.

Відмови завжди супроводжується численними похвалами, подяками.

Характерним представником азійської моделі комунікативної поведінки є Китай. Як відомо, китайці в будь – яких ситуаціях поводяться доволі стримано. Вони вважають неприпустимими обнімання, плескання по спині тощо.

На китайських вулицях треба максимально контролювати свою жестикуляцію. Найпоширеніша форми привітання – “Чи вам добре?” (“Ні хао ма”), на що потрібно відповісти: “Добре! Дякую!”

(“Хао! Сесе!”). У Китаї не заведено підвищувати голос. Як і в арабському світі, місцевий бізнес зорієнтований спочатку на стосунки, а потім – на угоду. Китайці уникають слова “ні”, оскільки вважають відмову образою. Тому вони кажуть:

“Це питання вимагає додаткового вивчення” (3 посібника).

II. Розкажіть. як ви будете себе поводити під час спілкування з носієм арабської чи азійської культури.

Зверніть увагу

Під час проведення переговорів на міжнародному рівні потрібно не тільки розуміти проблеми, які виникають при відмінностях у культурі спілкування, а й бути здатним вирішити їх, а отже, досягти справжнього взаєморозуміння.

36. І. Прочитайте текст про європейську й американську моделі комунікативно” поведінки. Що спільного й відмінного в цих моделях? Доповніть за можливості текст інформацією, одержаною з інших джерел.

Європейські культури грунтуються на принципах автономії особистості, гідності людини.

Англійцям властиві стриманість, холодність у стосунках, глибоке почуття поваги до особистого часу, тактовність. Вони уникають тем. які стосуються особистого життя. До поганих манер у Британії зараховують нарікання на своє життя у відповідь на традиційне: “Як справи?”. Тут люблять легку бесіду, яка сприяє розумовій розслабленості. Характерною складовою британської комунікативної культури є гумор. Німці дуже цінують пунктуальність. Вони приділяють велику увагу формальностям навіть при традиційних привітаннях, виявляють неабияке вміння стримувати свої емоції, мало жестикулюють, скупі на міміку. Французам подобається спілкуватися про мистецтво, філософію, а також про особисте. Вони дивляться у вічі незнайомій особі з першої хвилини розмови, упродовж усього спілкування розглядають співрозмовника, але ненав’язливо.

1. Міжкультурна комунікація

Шанхай – ділова столиця Китаю

Бізнес багатьох північних європейських країн, передусім Німеччини. Великої Британії, орієнтований на угоду, а європейського Півдня (Іспанії, Італії) – на встановлення доброзичливих стосунків з партнерами.

Американська модель комунікативної поведінки є відносно молодою. У спілкуванні американці досить відкриті, їм не подобається підкреслена формальність. Вони тактовні, демократичні, не зважають на вік і соціальний статус співрозмовника. Представники американської культури енергійні й досить мобільні, тому не терплять пауз у розмовах. Місцевий бізнес спрямований на угоду. Доволі поширеною тактикою на ділових переговорах є тиск на партнера, форсування стосунків. Найкращою відповіддю на це буде мовчання. Слід починати спілкування зі слів “містер” або “місіс”. Найімовірніше, американські партнери запропонують перейти на імена (3 посібника).

II. Складіть конспект прочитаного.

Мовленнєва ситуація

Українка Світлана поїхала на конференцію до Америки. У вільний час дівчина зайшла до крамниці Продавець поцікавився, хто вона й чому приїхала до Америки

– Я філолог. – відповіла дівчина англійською – Приїхала на конференцію

– Що це значить Філолог? Це пов’язано з медициною? – зацікавлено запитав продавець.

– Ну це значить, – пробурмотіла Світлана, – це значить, що я люблю слова

– Он воно що – сказав той розчаровано – ви любите говорити і за це вас відправили на конференцію

Дівчина засмутилася і англійську знає, і всі артиклі, і звуки вимовляє правильно, а спілкування не вийшло

Поміркуйте чому учасники спілкування не змогли порозумітися, виправте помилку. Як уникнути подібним помилок?

37. Змоделюйте ситуацію професійного спілкування між представниками підприємств (організацій) різних країн, дотримуючись етики спілкування та враховуючи особливості міжкультурної комунікації Скористайтеся фразами, поданими в довідці (на вибір).

Довідка. І. Сподіваємося, що наша пропозиція зацікавить вас. 2. Ви можете розраховувати на нашу підтримку. 3. Будемо раді співпрацювати з вами. 4. Маємо надію на подальшу співпрацю. 5. Вважаю за потрібне ще раз повторити запитання, в. Обіцяємо докласти максимум зусиль. 7. Дозвольте ще раз подякувати за допомогу. 8. Сподіваємося на фінансову підтримку.

38. І. Прочитайте текст, визначте його тему та основну думку У якій ситуації спілкування можливе таке висловлювання? Розкажіть про універсальне й національне в культурі погляду. Поміркуйте, чому погляд е одним з найважливіших засобів невербального спілкування

КУЛЬТУРА ПОГЛЯДУ

Психологи стверджують, що людина здатна нормально сприймати погляд іншої людини не більше трьох секунд. Тому в багатьох культурах заборонено тривалий час дивитися співрозмовнику в очі, бо це може викликати в нього тривогу або роздратування. Відведення очей убік, уникнення візуального контакту представниками американської, західноєвропейської культур інтерпретується як невідвертість або знервованість співрозмовника. Однак у багатьох азійських країнах погляд прямо в очі керівнику символізує зневагу до нього.

Загальновизнана культура погляду передбачає недопустимість розглядання людини, з якою доводиться перебувати у вузькому або переповненому людьми просторі; “бігання” очима вздовж фігури співрозмовника, який стоїть на відстані витягну тої руки; зосередження погляду на вустах співрозмовника; розглядання співрозмовника зі взуття тощо.

Культура ділового, професійного спілкування також вимагає незначної затримки погляду на очах співрозмовника в ключові моменти бесіди (демонструє-чесність намірів)

(З посібника).

II. Назвіть і поясніть орфограми у виділених словах Доберіть свої приклади до цих орфограм

III. Розгляньте репродукцію картини. Про що нам “розповідають” вирази облич персонажів, їхні погляди? Наскільки доречні поради, про які йдеться в тексті, у ситуації, зображеній на картині?

39. Попрацюйте в парах. Прочитайте замітки. Про що в них повідомляється?

Яка роль комунікації в кожному випадку? За змістом однієї із заміток складіть, запишіть і розіграйте за особами діалог, дотримуючись вимог культури мовлення та враховуючи особливості міжкультурної комунікації

На базі Полтавської аграрної академії відкрито спільну українсько-польську лабораторію для проведення експериментів з альтернативними джерелами енергії. Створена вона з ініціативи фахівців академії й Краківського електротехнічного коледжу, які виступили за співпрацю в напрямі заміни нафти та газу альтернативною енергією природного походження.

2. Міжкультурна комунікація

II. Ренуар. У саду

Експериментальна робота в лабораторії розпочалася з вивчення принципу дії сонячних колекторів, здатних забезпечувати постачання гарячої води з ранньої весни до пізньої осені. У недалекому майбутньому науковці розпочнуть розробку проектів з використання енергії вітру й інших природних джерел.

Співпраця викладачів та студентів двох країн проходитиме і на території Польщі. У Кракові вже побувала група старшокурсників академії, де знайомилася з досвідом наукових розробок та практикою використання відновлюваних джерел енергії (З газети).

* * *

Під час III Європейського конгресу з транспортної авіації, який проходив у Берліні в 2010 році, велику увагу було приділено розвитку програми транспортних літаків “Ан”. Про традиції “антоновської” школи вантажних літаків на конгресі розповів генеральний конструктор українського підприємства “Антонов”. Особливу зацікавленість учасники заходу виявили до програми військово-транспортного літака короткого зльоту та посадки Ан-70. Ця машина може транспортувати 35-47 тонн вантажу, злітаючи зі звичайних аеродромів. При цьому вона за низкою показників переважає європейський аналог А400М, а за заявленою ціною – дешевша за європейську машину більш ніж удвічі.

Поки в Європі немає нового транспортного літака власного виробництва, військові багатьох країн використовують надважкий Ан-124-100 “Руслан”. Генеральний конструктор зазначив: “Ми наразі ведемо роботу над подальшим удосконаленням Ан-124. Новий літак отримає назву Ан-124-200 і відрізнятиметься досконалішим радіоелектронним комплексом та модернізованою кабіною екіпажу, збільшеним на 80 % ресурсом і терміном служби” (3 газети).

40. 1. На основі телевізійних сюжетів підготуйте розповідь про якусь міжнародну зустріч Якими невербальними засобами спілкування скористалися партнери? Які універсальні й національні особливості спілкування ви помітили?

Оцініть ефективність комунікації.

2. Уявіть, що ви ідете в іншу країну для зустрічі з вашими діловими партнерами. Зберіть інформацію про національні особливості комунікативної поведінки в цій країні. Поділіться цією інформацією з однокласниками, друзями чи рідними.

41. Прочитайте висловлювання Поясніть, як ви розумієте їхній зміст Наскільки важливі, цінні вони для вас? Запишіть два висловлювання, які вам найбільше сподобалися.

1. Ніщо не ціниться так дорого і не коштує так дешево, як ввічливість (Нар. творчість). 2. Чимало скарбниць у світі відкривається, як Сезам казкового Алі-Баби, словесним ключем (Ван Дейк). 3. Якщо людина говорить справді те. що думає, то знайдуться слухачі, хоч би якими були перешкоди (Т. Карлейль). 4. Уміти говорити – мистецтво.

Уміти слухати – культура (Д. Лихачов). 5. Скажи що-небудь. щоб я тебе побачив (Сократ). 6. Уміння вести розмову – це талант (Стендаль).

7. Захоплено слухати – це найкращий комплімент, який ми можемо

Зробити тому, хто говорить (Д. Карнегі). 8. Говори з переконанням слова й вплив на слухачів прийдуть самі (Й. В. Гете). 9. Краще переконувати словами, як кулаками (Нар. творчість).

42. Виконайте завдання одного з поданих варіантів

Варіант А Підготуйте розповідь у публіцистичному стилі на одну з тем “Міжкультурна комунікація”. “Символіка в міжмовній комунікації”. “Комунікативна культура українців”

Варіант Б. Напишіть гумореску на тему міжкультурної комунікації

1. Особливості змісту міжкультурної комунікації визначаються тим. що у спілкуванні беруть участь представники різних культур.

2. Національна специфіка різних країн є важливим елементом міжкультурної комунікації, проте існують й універсальні правила комунікативної діяльності, які можуть відрізнятися від національного етикету.

3. Комунікативні бар’єри на шляху до спілкування І взаєморозуміння люди намагаються перебороти різними способами, зокрема використанням символів, зрозумілих для носіїв різних мов.

САМООЦІНКА І САМОПЕРЕВІРКА

43. Мікрофон. Продовж те фрази.

1. Під час опрацювання теми “Культура мовлення і комунікація” я дізнався (дізналася), що…

2. Найлегшим під час опрацювання матеріалу для мене було…

3. Свої знання з теми я б оцінив (оцінила) на…

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. Схарактеризуйте поняття комунікації як діяльності учасників спілкування. Які основні правила ефективної комунікації?

2. Які основні ознаки вербальної й невербальної комунікації? Охарактеризуйте модель вербальної комунікації.

3. Які основні ознаки культури мовлення? Чому їх треба дотримуватися в комунікації?

4. Яке спілкування можна назвати діловим? Які с форми ділового спілкування?

5. У чому полягають особливості комунікації в професійній сфері? Які основні норми професійного спілкування?

6. Що таке комунікабельність? Яка роль у спілкуванні?

7. Охарактеризуйте поняття міжкультурної комунікації. Розкажіть про універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Наведіть приклади.

8. Яка роль символів у міжмовній комунікації? Наведіть приклади.

9. Схарактеризуйте світові моделі комунікативної поведінки.

10. Доведіть, що комунікація має важливе значення в житті людини і суспільства.

Проект

Підготуйте і проведіть у класі уявне телевізійне шоу на одну з тем

– Контакт, ще контакт, або Як удосконалити свої комунікативні навички.

– Мистецтво слухати, або Будьмо уважними до співрозмовника.

– А ось і я. або Чи готові ми до спілкування?

– До побачення, або Спілкування закінчено, спілкування продовжується.

Етапи підготовки проекту

– Оберіть тему передачі шляхом опитування (анкетування, голосування).

– Об’єднайтеся в групи авторська (режисерська) група, ведучі, кілька груп учасників або група учасників і група глядачів.

– Розподіліть обов’язки між групами. Наприклад, авторська група має продумати формат передачі, оформлення студії, скласти сценарій та тісно співпрацювати з ведучими. Група глядачів має продумати запитання до учасників та підготуватися до обговорення проблемних питань Учасники повинні підготувати невеликі виступи тощо.

– Розподіліть обов’язки в групі, підготуйтеся до участі в проекті.

Для участі в проекті можна запросити представників різних професій

Чи готові ми до спілкування

– Лагідні слова роблять приятелів, а гострі – ворогів (Нар. творчість).

– Від красних слів язик не відсохне (Нар. творчість).

– Не пускайте слів попереду думок. Адже висловлюванням можна бездумно поранити чиєсь вразливе серце. Розумним словом можна підбадьорити, надихнути на творчість, на добрий вчинок, на геройство (І. Вихованець).

– Повнота слів – це повнота світу (П. Мовчан).

– Людина має схильність спілкуватися з собі подібними, тому що в такому стані більше почуває себе людиною (І. Кант).

– Говорити багато й добре – це дар гострого розуму; говорити мало й добре є властивістю мудрого, говорити багато й погано означає дурня, говорити мало й погано є ознакою божевільного (Ф. Ларошфуко).

– Є 50 способів сказати “так” і 500 способів сказати “ні”, але тільки один спосіб написати це (Б. Шоу).

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Корисно знати

Форми звертань

Відповідно до дипломатичного протоколу при звертанні до глав держав. міністрів, послів, митрополитів, патріархів ім’я та прізвище не згадуються, а використовуються словесні формули: “Ваша Величносте”. “Ваша королівська високосте”. “Ваша Високоповажносте”. “Пане Президенте”. “Пане посол”, “Пане міністре”. “Ваше Високопреосвященство”. “Ваша Святосте”.

Традиції деяких країн вимагають застосування таких форм звертання. як “доктор” і “професор”, до представників усіх творчих професій. У США, Англії можуть будь-якого викладача назвати професором, в у Франції – навіть учителя молодших класів.

Поширеними формами звертання у країнах Західної Європи є “містер”. “міс”, “місіс”.

У Великій Британії та Франції великого значення надають титулам (герцог, маркіз, граф, барон, лорд). Наприклад, до герцога у Франції потрібно звертатися “Пане герцог”.

Говоріть правильно

Стійкі сполучення слів ділового мовлення

Правильно

Правильно

Брати до уваги

Брати участь

Вважати за необхідне

Вважати правильним

Вдячні за співпрацю

Вживати заходів

Давати згоду

Дійти висновку

Доводити до відома

Докладати зусилля

Завдавати шкоди

Завдяки підтримці

Зазнавати втрат

Згідно з домовленістю

З усіх питань

Незважаючи на труднощі

Підбивати підсумки

Працювати за сумісництвом

Просимо надіслати

Порушувати питання

Розглянути пропозиції

Ставлення до людей

Хочемо поінформувати Вас

У разі Вашої відмови

Приймати до уваги

Приймати участь

Вважати необхідним

Рахувати правильним

Вдячні за спільну співпрацю

Приймати міри

Давати добро

Прийти до висновку

Ставити до відома

Прикладати зусилля

Приносити шкоду

Дякуючи підтримці

Нести втрати

Згідно домовленості

По всіх питаннях

Не дивлячись на труднощі

Підводити підсумки

Працювати по сумісництву

Просимо вислати

Піднімати питання

Роздивитися пропозиції

Відношення до людей

Хочемо проінформувати Вас

У випадку Вашої відмови

Корисно знати

Пояснення деяких жестів і постав

– Якщо ваш співрозмовник пальцями відбиває ритм, це може означати, що він нервує нудьгує або проявляє нетерплячку.

– Потирання підборіддя, зіщулювання ока свідчить про глибоку зосередженість людини під час напруженого міркування

– Потирання носа означає, що людина про щось розмірковує.

– Людина, яка під час розмови торкається обличчя, невпевнена в собі або каже неправду

– Закладення рук за голову є ознакою того, що співрозмовник почувається зверхньо

– Швидка хода, підняте підборіддя, вільне звисання рук означають, що людина почувається впевнено і рішуче.

– Розслаблені і повернуті долонями догори руки, які співрозмовник тримає перед собою, означають, що він здивований або перебуває в скрутному становищ).

– Людина, яка енергійно ходить по кабінету, нервується або чимось стурбована

– Людина, яка сидить у позі “нога на ногу” і злегка хитає ногою, ймовірно, нудьгує

Займенники етикету

У європейців у центрі розмови – “я”, у японців – співрозмовник (“айте”), суть розмови для останніх – досягти гармонії з “айте” Тому японців дивує, що європейці вживають слова, які принижують гідність співрозмовника: “розумієте”, ну як вам пояснити” тощо Цікаво, що в японців, корейців, в’єтнамців значно більше займенників, які називають співрозмовників, ніж в українській чи російській мовах.

А от французи у 1793 р. видали декрет: скасувати займенник “ви”, звертатися один до одного лише на “ти”, аби всі почувалися рівними Але таке рішення не прижилося.

– Польська мова уникає займенника “ви” і надає перевагу 3-й особі множини, словам пані, пан Ось як звучатиме – Ви замовили каву?” польською: “Пані замовила каву?”.

І таке буває

Невелика різниця

Одному вельможі наснилося, ніби в нього випали всі зуби Наляканий, він покликав до себе тлумача снів. Той вислухав і мовив: “Повелителю. я мушу повідомити тобі сумну звістку. Ти втратиш один за одним усіх своїх рідних” Ці слова розгнівали вельможу. Він наказав ув’язнити нещасного і покликати до себе іншого тлумача снів Той. вислухавши сон. сказав “Повелителю, я щасливий повідомити тобі радісну звістку. Ти переживеш усіх своїх рідних”. Вельможа зрадів і щедро нагородив тлумача за це передбачення. Придворні дуже здивувалися “Ти сказав йому те саме, що і твій бідний попередник, то чому ж він був покараний, а ти винагороджений?” – запитали вони у другого тлумача снів. І той відповів: “Так, ми однаково тлумачили сон, але все залежить від того, як сказати, а не що”.

– Заходь до мене в гості, друже!

– А де ж ти живеш?

– Та недалеко. Підійдеш до триповерхового будинку та й гукнеш: “Грицю!”. На першому поверсі одразу ж відчиниться вікно То буду не я Ти другий раз гукни Відчиниться ще троє вікон, а одне – мі. Ото буду я.

– Даринко, ти не проти повечеряти разом?

– Охоче. Дмитре!

– Тоді в тебе рівно о сьомій.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Значення водойм та їх охорона.
Ви зараз читаєте: Міжкультурна комунікація