Міжнародна асоціація політичної науки (МАПН)


Політологічний словник

Міжнародна асоціація політичної науки (МАПН) (англ. International Political Science Association – IPSA) – громадсько-політична організація, створена в 1949 p. під егідою ЮНЕСКО з ініціативи п’яти національних асоціацій політичних наук (американської, британської, канадської, французької, англійської). Її мета – сприяння розвитку і поширенню політичних наук шляхом налагодження співробітництва вчених різних країн, стимулювання наукових досліджень у цій галузі в міжнародних масштабах, організація міжнародних конгресів і “круглих

столів”, поширення наукової інформації з питань політики і забезпечення необхідними документами. МАПН формується на основі таких принципів її членства: колективне – національні і регіональні асоціації, що визнані МАПН як представницькі (вони направляють своїх представників у раду, яка збирається кожні три роки і обирає виконавчий комітет); індивідуальне – для тих, хто професійно займається політичною наукою або цікавиться нею; асоціативне – науково-дослідні інститути, бібліотеки, факультети університетів та інших організацій.

МАПН має консультативний статус у рамках Економічної і Соціальної

Ради ООН та ЮНЕСКО, входить до Міжнародної Ради соціальних наук. Членом МАПН може бути національна асоціація політичних наук, мета і завдання якої відповідають принципам і завданням МАПН, яка має достатню кількість членів, публікацій і наукових досліджень у галузі політичних наук. Асоціація видає журнал “Political abstract” (збірка стислих рефератів – анотацій, статей, опублікованих у різних країнах з проблематики політичних наук), “International Bibliography of Political Science”, журнал “Participation” (“Участь”).

Штаб-квартира Асоціації розміщена в Парижі, а її секретаріат – на факультеті політичних наук університету Осло (Норвегія). Конгреси МАПН проводяться один раз на три роки і складаються з трьох частин: сесії з основної проблеми, визначеної програмовим комітетом; сесії дослідних комітетів і засідання групи дослідження. Періодично проводяться засідання Виконкому і Програмового комітету МАПН, форуми регіональних асоціацій політичних наук, тематичні міжнародні конференції, засідання постійних комітетів і дослідних груп. Офіційні мови МАПН – англійська і французька.

Політологічний енциклопедичний словник: Новч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. – К., 1997; Політологія: Підруч. для студ. вищ. навч закл. / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – К., 2001.

О. Бабкіна1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Поширення води в природі.
Ви зараз читаєте: Міжнародна асоціація політичної науки (МАПН)