Міжнародна кооперація праці і виробництва


Міжнародна кооперація праці і виробництва – форма розподілу праці, при якій праця робітників різних країн взаємодіє в одному або в різних, але пов’язаних між собою процесах виробництва. При цьому обов’язки учасників (кооперантів) розмежовані, але вони мають єдину ціль – випуск узгодженої продукції. Крім того, кооперація передбачає обмін між кооперантами виготовленою ними частковою продукцією, тобто взаємодію і в сфері обміну. Класифікація М. к. п. і в. залежить від основних критеріїв. Розрізняють її за сферами: економічне, промислове

співробітництво, виробниче кооперування, науково-технічне кооперування в проектуванні і будівництві, у сфері збуту. За ступенями виробничого процесу: передвиробнича, виробнича, комерційна. За структурою зв’язків: міжгалузева, внутрігалузева, міжфірмова, внутріфірмова. За територією: між двома і більше країнами, в межах окремого регіону, міжрегіональна, всесвітня. За кількістю суб’єктів: двостороння, багатостороння. За кількістю об’єктів: однопредметна, багатопредметна. Є особливості і в класифікаціях різних міжнародних організацій. М. к. п. і в. дозволяє досягти більшого результату при менших витратах
праці. Україна має розвинуту систему М. к. п. і в. лише в масштабах колишнього СРСР. Близько 80% продукції, що виробляється в Україні, не має завершеного технологічного циклу. Це в умовах економічної, енергетичної, сировинної кризи ставить ряд галузей народного господарства у скрутне становище. З точки зору стратегії економічного розвитку необхідно поступово переорієнтовувати виробничі зв’язки підприємств України на кооперацію з фірмами розвинутих країн Заходу, що сприятиме залученню передових технологій та зменшенню залежності процесу виробництва від постачання комплектуючими виробами з країн СНД.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Прилад для вимірювання сили.
Ви зараз читаєте: Міжнародна кооперація праці і виробництва