Міжнародна валютна система


Міжнародна валютна система – сукупність валютно-економічних, організаційних і правових відносин між суб’єктами різних країн з приводу функціонування й розвитку валюти у міжнародному обігу. Сформувалася на основі інтернаціоналізації технологічного способу виробництва (інтернаціоналізації продуктивних сил і міжнародного поділу праці), відносин економічної власності і господарського механізму. Матеріальна основа М. в. с. – розвиток міжнародної торгівлі, міграція капіталу, поширення золотого стандарту. Першою М. в. с. була система

золотого стандарту, закріплена Паризькою угодою 1867. її характерні ознаки: стабільні золоті валюти у більшості розвинених країн; чіткий механізм визначення взаємних курсів валют; валютний ринок; узгоджений порядок взаємних міжнародних платежів на основі вексельного обігу (здійснювався через банківські перекази) та золото. Під час переростання нижчої стадії капіталізму у вищу та на початкових етапах розвитку вищої стадії золотий стандарт було поступово витіснено через неспроможність золота забезпечити значне розширення внутрішніх ринків, зменшення його надходження в золоті резерви та ін. Майже всі країни під
час першої світової війни припинили обмін кредитно-паперових грошей на золото, що означало крах першої М. в. с. і появу другої на початку 20-х. Якісно нова М. в. с. грунтувалася на основі золото-девізного стандарту, на базі якого в цей період функціонували й розвивалися грошові системи майже 30 країн. Третя М. в. с. була юридично закріплена на Бреттон-Вудській конференції 1944 (див. Бреттон-Вудська валютна система). Майже три десятиріччя ця система працювала відносно ефективно. Однак пізніше вона внаслідок низки чинників виявилася неефективною, що призвело до краху золото-доларового стандарту. В 1976 у Кінгстоні (на Ямайці) члени МВФ оголосили про перехід до якісно нової М. в. с. Складовими сучасної М. в. с. є: 1) МВФ; 2) міжнародний валютний ринок; 3) офіційні золотовалютні резерви; 4) попит приватного сектора на іноземну валюту; 5) валютні інтервенції та мережа “свопів”. У XXI ст., згідно з оцінками експертів, розвиватиметься триполярна М. в. с., основними валютами якої будуть долар, свро та єна. Із зміцненням і розширенням ЄС зростатиме роль євро. Важливою складовою М. в. с. є Європейська валютна система (див. Європейська валютна система).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Незмінювані іменники.
Ви зараз читаєте: Міжнародна валютна система