Міжнародні економічні порівняння


Міжнародні економічні порівняння – система економіко-статистичного зіставлення макроекономічних показників країн світового господарства з метою виявлення резервів національного виробництва та підвищення його ефективності, визначення стратегії економічної політики на національному й регіональному та наднаціональному рівнях. М. е. п. здійснюють з допомогою комплексу прийомів, методів у натуральних й вартісних показниках. При цьому національні показники переводять в єдину валюту, що за умов “плаваючих” валютних курсів призводить

до викривлення багатьох вартісних показників, які потребують відповідних коригувань. Окремими методами проведення М. е. п. є розрахунок з офіційних чи певних видів “плаваючих” валютних курсів за методом порівняльних споживчих витрат (так, згідно з даними вітчизняних учених, курс гривні щодо долара є значно завищеним); методи середніх та індивідуальних цін на товари-представники та ін. Макроекономічним показникам, згідно з методологією ООН, повинні передувати дані про чисельність населення світу, окремих країн, на підставі яких з’ясовуються середні показники на душу населення. До показника “кінцеве
споживання населення” включають усю сукупність спожитих благ, незалежно від джерела їх оплати (в т. ч. витрати держави на розвиток освіти, охорону здоров’я тощо). Важливим також є поділ країн світового господарства на групи (наприклад, з високим, середнім і низьким рівнем доходів). Проблема М. е. п. наприкінці XX – на початку XXI ст. ускладнюється розширенням світової тіньової економіки.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Пидлиткови компании.
Ви зараз читаєте: Міжнародні економічні порівняння