Міжнародний ринок позичкових капіталів, кредитів


Міжнародний ринок позичкових капіталів, кредитів – міжнародна кредитна система, яка базується на акумулюванні та наданні позичкових капіталів урядами, фінансово-кредитними інститутами (у т. ч. міжнародними), компаніями (ТНК) іноземним постачальникам, а також на здійсненні аналогічних операцій міжнародними фінансово-кредитними організаціями. М. р. п. к., к. поділяють на грошовий ринок (короткотерміновий) і ринок капіталів (середньо – і довготерміновий). Основними видами операцій на цьому ринку є випуск і купівля-продаж цінних паперів (насамперед

облігацій), надання й отримання банківських кредитів. Валютна дохідність світового ринку акцій становила наприкінці 90-х XX ст. бл. 10% на рік. До фінансових інститутів належать насамперед наймогутніші ТНБ, а також пенсійні, страхові та інвестиційні компанії тощо. Державу представляють центральні й муніципальні органи (а у федеративних країнах – органи окремих штатів, земель); міжнародні та фінансово-кредитні організації – МВФ, МБРР, Світовий банк. У 1980 обсяг М. р. п. к., к. становив до 320 млрд дол., у 1991 – 7,5, наприкінці 90-х – понад 10 трлн дол. При наданні міжнародних кредитів використовують фіксовані “плаваючі”
відсоткові ставки, які базуються на “прайм-рейт” (ставці, за якою надають кредити банки США для першокласних позичальників) і “лі – бор” (середній ставці, за якою лондонські банки надають позики першокласним позичальникам). Основна валюта, в якій надають такі кредити, – американський долар. Наприкінці XX – на початку XXI ст. на М. р. п. к., к. зростає роль євро. Найважливіша частина цього ринку – ринок єврокредитів (див. Єврокредит). На ринку єврооблігацій здійснюють емісію іноземних і міжнародних облігаційних позик, масштаби цього ринку швидко зростають: 1980 обсяг таких позик становив приблизно 260 млрд дол., на початку XXI ст. – бл. 2 трлн дол. Єврооблігації (облігації в євровалютах, переважно в американських доларах) випускають на пред’явника, банківські консорціуми та фінансово-кредитні організації розміщують їх на М. р. п. к., к з терміном погашення 10-15 років. У 1996 щомісячно випускалося нових єврооблігацій в середньому на 45 млрд дол. Іншим видом цінних паперів на М. р. п. к., к є євровекселі, тобто короткотермінові боргові зобов’язання, які випускають компанії на будь-який термін (переважно на 3-6 місяців) і які можуть передаватися (переуступатися) третім особам. Депозитні сертифікати – письмові свідоцтва, видані банками про депонування вкладниками грошових коштів на різні терміни, які дають право на отримання вкладу та відсотків. Розвиток М. р. п. к., к. свідчить про інтенсивний процес інтернаціоналізації ринку позичкових капіталів (зокрема фінансового), про формування системи інтернаціональних товарно-грошових відносин.

Біуретова реакція.
Ви зараз читаєте: Міжнародний ринок позичкових капіталів, кредитів