МногокутникиГеометрія

Многокутники

Ламаною МногокутникиМногокутникиМногокутникиМногокутники називається фігура, яка складається з точок Многокутники, Многокутники, Многокутники,…, Многокутники і відрізків, що їх послідовно сполучають. Точки Многокутники, Многокутники, Многокутники, …, Многокутники називаються Вершинами ламаної, а відрізки Многокутники

class=""/>; Многокутники; …; Многокутники – Ланками ламаної.
Ламана називається Простою, якщо вона не має самоперетинів. Довжиною ламаної називається сума довжин її ланок.
На рисунку 1 зображена проста ламана, на рисунку 2 – ламана із самоперетином.
Многокутники
Рис. 1. Проста ламана
Многокутники
Рис. 2. Ламана із самоперетином
Теорема 1. Довжина ламаної не менша за довжину відрізка, що сполучає її кінці.
Ламана називається Замкненою, якщо її кінці збігаються. Проста замкнена ламана називається Многокутником, якщо
її сусідні ланки не лежать на одній прямій.
Вершини ламаної називаються Вершинами многокутника, ланки ламаної – Сторонами.
Відрізки, що сполучають несусідні вершини многокутника, називаються Діагона­лями.
Многокутник, що має n вершин, називається n-Кутником. n-кутник має Многокутники діагоналей.
Многокутник називається Опуклим, якщо він лежить в одній півплощині відносно будь-якої прямої, що містить його сторону.
На рисунку нижче зліва зображений не­опук­лий многокутник, на рисунку справа – опуклий.
Многокутники
Кутом опуклого многокутника при даній вершині називається кут, утворений сторонами многокутника, що сходяться в цій ­вершині.
Теорема 2. Сума кутів опуклого n-кутника дорівнює Многокутники.
Зовнішнім кутом опуклого многокутника при даній вершині називається кут, суміжний із внутрішнім кутом многокутника при цій вершині.
Теорема 3. Сума зовнішніх кутів опуклого многокутника, узятих по одному при кожній вершині, дорівнює Многокутники (див. рисунок).
Многокутники


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Обмін речовин та енергії в клітині.
Ви зараз читаєте: Многокутники