МОДЕЛЬ


Соціологія короткий енциклопедичний словник

МОДЕЛЬ – абстрактне подання теорії, її операціоналізація, яку можна перевірити емпіричним шляхом. У соціології відомі різні види моделей. Одним із таких видів є теорет. перспектива (theoretical perspective), положення якої виступають провідником дослідження. Прикладом є “ідеальні типи” М. Вебера, які спрощують реальність задля розуміння її важливих рис. Інший вид моделей послуговується для подання статист, та теорет. зв’язків між змінними, як у шляховому аналізі чи будь-якій іншій формі багатовимірного

аналізу. Напр., у спробі зрозуміти соціальну стратифікацію ми можемо побудувати модель, яка поєднує таку змінну, як прибуток з іншими змінними: освітою, престижем професії, статтю, расовою приналежністю.

Важливою у побудові моделі є її перевірка на відповідність. У разі абстрактних теорет. побудов перевірка ускладнюється тим, що не кожну змінну можна виміряти безпосередньо. Саме тому у побудові моделей використовуються конструкти та концепти. Конструкти – уявлення, які дослідник може визначити змістовно та виміряти за допомогою певної кількості індикаторів. Концепти – найбільш заг. поняття,

які можна виміряти за допомогою конструктів. Напр., на рівні концептів ми розглядаємо професійну самоспрямованість індивіда, на рівні конструктів – рутинізацію праці, її складність та міру підпорядкованості особи керівництву, на рівні індикаторів – кількість годин, яка витрачається на фіз. та розумову працю, освіту, необхідну для роботи за фахом, можливість самостійно приймати рішення тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Порівняльна характеристика головних економічних районів сша.
Ви зараз читаєте: МОДЕЛЬ