Модільяні (Modigliani) Франко

Модільяні (Modigliani) Франко (н. 1918) – видатний американський економіст, спеціаліст з теорії грошей, відсотка та заощаджень, Нобелівську премію отримав за “аналіз поведінки людей щодо збережень і за дослідження зв’язку фінансової структури корпорації з оцінкою її акції інвесторами” (1985). Народився в Римі. Закінчив Римський університет (медичний факультет), економічну освіту здобув у США. М. зі співавторами виходять з припущення, що, плануючи споживання, індивід бере до уваги ймовірну тривалість життя. За відсутності мотивів, спрямованих

на зміну вартості надбаного майна, споживання індивіда визначається середнім рівнем доходу, якии він сподівається отримати в старості. Тому відношення заощаджень до особистого доходу (за винятком податків) прямо пропорційне темпу зростання реального доходу, що знайшло своє відображення в обгрунтованій ним (разом з Н. Ендоу) залежності. Зокрема, він вивів формулу “молоді заощаджують, а старі – витрачають”. Загалом він вніс вагомий внесок в обгрунтування моделі “життєвого циклу”. М. та М. Міллер також створили модель постійної (середньозваженої) ціни капіталу, незалежної від співвідношення використаних
фірмою джерел фінансування, власних і залучених коштів. Водночас відрахування відсотків на залучений капітал з оподаткованого прибутку сприяє “максимізації” частки залученого капіталу у фінансах корпорації. Щоб мінімізувати ризики, індивідуальні інвестори повинні мати однакову кількість різних цінних паперів. Спільно з Х. Нейссером М. довів, що експорт однієї країни залежить від імпорту решти з досліджуваних країн. У своїх працях М. намагався синтезувати кейнсіанську теорію з позитивними аспектами монетаризму (неокласичний синтез), зокрема прагнув дослідити вплив грошей на економічне зростання через різні механізми фінансових ринків, відкинувши при цьому негативні і спрощені аспекти концепції М. Фрідмена. У сфері макроекономічної політики М. збагатив теорію економічного циклу та інфляції.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Бластула це.
Ви зараз читаєте: Модільяні (Modigliani) Франко