Моль. Молярна маса

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ

§ 1.6. Моль. Молярна маса

У Міжнародній системі одиниць (Сl) за одиницю кількості речовини прийнято моль.

Моль – це кількість речовини, що містить стільки структурних одиниць (молекул, атомів, іонів, електронів чи інших), скільки атомів міститься в 0,012 кг ізотопу карбону 12С.

1 Якщо до складу молекули входять атоми певного ізотопу, що завжди зазначається (наприклад, Н37 Сl), то під час обчислення відносної

молекулярної маси використовується маса цього ізотопу. Якщо ж зазначаються лише символи хімічних елементів, то під час обчислення молекулярної маси речовини ви користовуються значення А. Знаючи масу одного атома карбону (1,993 ∙ 10-26кг), можна визначити число атомів NA в 0,012 кг карбону:

Моль. Молярна маса

Це число називається сталою Авогадро (позначається NA, розмірність – 1 /моль), показує число структурних одиниць у молі будь-якої речовини.

Молярна маса – величина, що дорівнює відношенню маси речовини до кількості речовини.

Вона має розмірність кг/моль або г/моль; звичайно її позначають

буквою М.

Молярну масу речовини легко обчислити, знаючи масy молекули. Так, якщо маса молекули води дорівнює 2,99 – 10-26 кг, то молярна маса M(Н2О) = 2,99 – 10-26 кг – 6,02 – 1023 1/моль = 0,018 кг/моль, або 18 г/моль. У загальному випадку молярна маса речовини, виражена в г/моль, чисельно дорівнює відносній атомній або відносній молекулярній масі цієї речовини. Наприклад, відносні атомні й молекулярні маси С, Fe, О2, Н2О відповідно дорівнюють 12, 56, 32, 18, а їх молярні маси становлять відповідно 12 г/моль, 56 г/моль, 32 г/моль, 18 г/моль.

Молярну масу можна обчислити для речовин як у молекулярному, так і в атомарному стані. Наприклад, відносна молекулярна маса водню Mr(Н2) = 2, а відносна атомна маса Аr(Н) = 1. Кількість речовини, що визначається числом структурних одиниць (NA), в обох випадках однакова – 1 моль. Проте молярна маса молекулярного водню становить 2 г/моль, а молярна маса атомарного водню – 1 г/моль. Один моль атомів, молекул або іонів містить таке число цих частинок, що дорівнює сталій Авогадро. Наприклад:

1 моль атомів 12С = 6,02 – 1023 атомів 12С;

1 моль молекул Н2О = 6,02 – 1023 молекул Н2О;

1 моль іонів SO42- = 6,02 – 1023 іонів SO42-.

Маса і кількість речовини – поняття різні. Маса виражається в кілограмах (грамах), а кількість речовини-в молях. Між масою речовини (m, r), кількістю речовини(n, моль) і молярною масою (М, г/моль) існують прості співвідношення:

Моль. Молярна маса

За цими формулами легко обчислити масу певної кількості речовини, або визначити число молів речовини у відомій масі його, або знайти молярну масу речовини (див. § 1.12 – розв’язування типових задач).


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Птахи значення в природі та житті людини.
Ви зараз читаєте: Моль. Молярна маса