Морфологічні засоби стилістикиСтилістика української мови

Морфологічні засоби стилістики

Стилістичні можливості морфологічної системи сучасної української літературної мови широкі й функціонально потужні. Більшість повнозначних слів представлена не однією формою, а кількома, навіть багатьма, і всі вони певною мірою стилістично неповторні, своєрідні. Кожна із змінюваних форм виконує певну комунікативну, отже, й стилістичну функцію.

Стилістичні функції мовних одиниць сконденсовані в таких мовних явищах:

– фонемно-звуковій матерії, сутності одиниць

мови і мовлення;

– семантиці мовних форм;

– синтаксичному використанні всіх слів у структурі речення.

Добір морфологічних засобів мови (всіх її слів) з певною комунікативно-стилістичною метою визначається:

– належністю/неналежністю слова до певного стилю й жанру мови;

– формою вияву – усною чи писемною;

– семантикою слова, передусім позитивною чи негативною;

– морфологічними ознаками слова, його морфемною структурою, змінністю чи незмінністю, належністю слова до певної частини мови з властивими їй морфологічними (ширше – граматичними) категоріями, значеннями, способами і прийомами словозміни (чи її відсутності);

– емоційною нейтральністю чи певним емоційним забарвленням (відтінком поважливості, голубливості, пестливості, зменшеності, згрубілості тощо) слова.

Отже, стилістичні можливості, функції морфологічних одиниць мови знаходять свій вияв у морфологічних формах, категоріях, значеннях повнозначних змінюваних слів, обмежено й своєрідно також і в незмінюваних повнозначних словах. Таким словам властива найрізноманітніша семантика. Як відомо, не мають семантики (лексичного значення) слова службові і вигуки.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 2.50 out of 5)


Славетні українці минулого.
Ви зараз читаєте: Морфологічні засоби стилістики