МОВА

Мета:

– навчальна: розкрити роль і значення національної мови у становленні духовності народу й кожної людини зокрема, у збереженні духовних надбань народу;

– розвивальна: розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів, удосконалювати вміння аргументовано доводити своє твердження з теми уроку;

– виховна: виховувати патріотичні почуття, національну гідність, повагу й любов до рідної мови.

Соціокультурна лінія: “Я і українська мова й література”.

Тип

уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Обладнання: мультимедійна презентація.

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Збирай, як діаманти, ті слова. Твого народу в них душа жива (С. Черкасенко).

– Як ви розумієте основну думку цього речення?

– Про що автор говорить у переносному значенні?

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

“Хмаринка слів”

На слайді довільно розміщено слова, серед яких містяться слова теми уроку “Мова – скарбниця духовності народу”.

З наведених слів утворіть і запишіть речення, що містить тему нашого уроку. Яке слово, на вашу думку,

буде ключовим? Так, мова!

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Доберіть спільнокореневі слова до слова духовність.

Душа, дух, душевність.

З’ясувати значення цих слів нам допоможе тлумачний словник.

Чи можна ці слова взаємозаміняти?

Уведіть ці слова в речення так, щоб вони за можливості були пов’язані за змістом зі словами мова, народ, нація, скарб, мудрість, історія тощо.

Прочитайте вірш, визначте його основну думку.

Поміркуйте, яку ілюстрацію ви намалювали б до вірша. Опишіть таку ілюстрацію словами.

Автор говорить про мову як про матеріальне чи духовне багатство народу? Свою думку аргументуйте.

УКРАЇНСЬКА МОВА

Мово моя українська –

Батьківська, материнська,

Я тебе знаю не вивчену –

Просту, домашню, звичну,

Не з-за морів прикликану,

Не з словників насмикану.

Ти у мене із кореня –

Полем мені наговорена,

Дзвоном коси прокована,

В чистій воді смакована.

Болем очей продивлена,

Смутком багать продимлена,

З хлібом у душу всмоктана,

В поті людськім намокнута,

З кров’ю моєю змішана.

І аж до скону залишена

В серці моїм.

В. Бичко

О слово рідне! Пращура молитво,

Громи Перуна, Велеса поля,

Софія Київська – творіння Ярослава,

Слов’яномовська праведна земля.

О слово рідне! України слава!

Богдана мудрість і Тараса заповіт.

І гул століть, і сьогодення гомін

В тобі злились, як духу моноліт.

М. Лещенко

Запишіть речення під диктовку. Зачитайте речення, зміст яких викликав у вас певні почуття. Які епітети та порівняння використано у висловлюваннях? Які вам найбільше сподобалися і чому? Поясніть значення слів чужослів’я, суржик.

1. Мова – це пісня душі, покладена на слова Д. Білоус). 2. Коли забудеш рідну мову, забудеш душу ти свою (В. Сосюра). 3. У свою пісню й мову народ укладав увесь свій дух, свою мораль, весь свій розум, своє світобачення (В. Захарченко). 4. Хліб і мова – поняття однозначні. Забрати хліб насущний або забрати хліб духовний – і народ гине (М. Іщенко).

1. Мова росте разом із душею народу (І. Франко) 2. Спіткнулася душа об чужослів’я (І. Редчиць). 3. Мова – це душа народу нашого, а душу ми свою не віддамо (С. Пушик). 4. У слова свої закони вічно мінливого руху. Слово – клітина мислі, артерія сили духу (П. Воронько). 5. Той, хто дихає суржиком, не може мати духовного здоров’я Д. Павличко).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прочитайте текст, визначте основну думку, підберіть влучний заголовок. Прислів’я та приказки – неоціненна скарбниця народної мудрості. Ці короткі влучні вислови творилися народом упродовж багатьох століть. Краса і сила прислів’їв – у закладеній в них споконвічній мудрості народу, влучності і дотепності народного слова.

Зміст прислів’їв та приказок багатий. Вони дають можливість створити образ, відтворити пейзаж, історичну добу, передати переживання, радість і смуток, возвеличити людину, засудити й викрити негативні риси її. Без прислів’їв наша мова стає бідною, неяскравою. І навпаки, яка красива, багата, образна мова того, хто доречно вживає фразеологізми.

Які прислів’я, приказки чи фразеологізми про мову, мовлення ви знаєте? Напишіть на дошці.

1. Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає (X. Арце). 2. Знищити нашу мову неможливо – це те саме, що запломбувати Ніагару (Лесь Танюк). 3. Рідна мова дається народові Богом, чужа – людьми, її приносять на вістрі ворожих списів (В. Захарченко).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Складіть сенкан за темою уроку або асоціативне гроно до слова духовність.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Завдання на наступний урок: зробіть добірку висловів відомих людей (3-4) про мову як скарбницю духовності народу.

Завдання на все життя: любіть рідну мову, пишайтеся, говоріть нею, вивчайте мову й удосконалюйте своє мовлення впродовж усього життя.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Золота осінь федір манайло.
Ви зараз читаєте: МОВА