Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності

РОЗДІЛ X. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ

Тема 2. МИСЛЕННЯ І СВІДОМІСТЬ

УРОК 101. Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності

Освітня мета: сформувати поняття про здібності і обдарованість як індивідуальні психологічні особливості людини; навчити учнів за допомогою тестування визначати свої схильності до певного типу професій.

Основні поняття і терміни: обдарованість (загальна і спеціальна), талант, фізичні здібності, розумові здібності, схильність (нахил).

Обладнання: муляж головного мозку людини,

таблиця “Головний мозок людини”, диференційовано-діагностичний питальник.

Структура урок, основний зміст і методи роботи

І. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності. (Бесіда з учнями).

1. Ким ви хочете бути?

2. Чи хотіли б обрати професію своїх батьків? Відповідь обгрунтуйте.

3. Чи маєте схильність до омріяної вами професії?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Біологічні основи обдарованості окремих людей. (Розповідь, скла­дання схеми).

Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності

2. Особливості обдарованих дітей. (Самостійна робота учнів з підруч­ником. Вивчити, якими особливостями

володіють обдаровані діти).

3. Види обдарованості: загальна і спеціальна. (Розповідь учителя, складання схеми).

Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності

4. Поняття про здібності. Розумові і фізичні здібності. Реалізація зді­бностей. (Розповідь учителя, складання схеми).

Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності

5. Професійні здібності. Визначення схильності до конкретного виду діяльності.

III. Закріплення знань учнів. (Тести).

1. Визначте, що називається здібностями людини:

А) усвідомлений потяг до якого-небудь виду діяльності;

Б) здатність людини швидко досягати успіху в певній галузі;

В) сукупність психофізіологічних властивостей, які необхідні для виконання певних видів діяльності;

Г) здатність точно і адекватно змінюватися під впливом комп­лексу несприятливих факторів.

2. Вкажіть, як називається високий ступінь спеціальної обдарова­ності:

А) звичка;

Б) схильність;

В) талант;

Г) здібність;

Д) натхнення.

3. Щоб досягти віртуозної гри на музичному інструменті, потрібно:

А) мати лише музикальні здібності;

Б) тривалий час навчатися грі на інструменті;

В) мати музикальні здібності й тривалий час навчатися грі на інструменті.

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника. Із додаткових джерел зібрати якомога більше матеріалу про професію, яку мрієте обрати.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Доконаний вид.
Ви зараз читаєте: Можливості особистості. Обдарованість, здібності та схильності