МУТАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ


Тема. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ

УРОК 12. МУТАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

Цілі уроку: розглянути особливості мутаційної мін­ливості та її значення для живих організ­мів; розвивати логічне мислення і нави­чки порівняльного аналізу; виховувати бережливе ставлення до природи.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації, які де­монструють особливості мутаційної мін­ливості, схема мейозу, схеми життєвих циклів тварин і рослин.

Базові поняття й терміни: мутаційна мінливість, гени, хромосоми, мутації, статеве розмноження, нестатеве

розмноження, гамети.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Як реалізується комбінативна мінливість у мікроорганізмів?

2. Як реалізується комбінативна мінливість у багатоклітинних організмів?

3. Які переваги надає живим організмам комбінативна мінли­вість?

4. Чи завжди комбінативна мінливість пов’язана зі статевим роз­множенням?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Мутацією (лат. mutatio – зміна) називають зміну, яка зумовле­на реорганізацією структур

відтворення, перебудовою генетичного апарату. Цим мутації різко відрізняються від модифікацій, які не торкаються генотипу особини. Мутації виникають раптово, що іно­ді різко відрізняє організм від вихідної форми.

Ученим такі зміни були відомі давно. Мутаційній мінливос­ті присвятили свої роботи С. І. Коржинський (1899) і Г. де Фриз (1901). Останньому належить термін “мутація”. Крім того він сформулював основні положення теорії мутацій (1901-1903):

1. Мутації виникають раптово, як дискретні зміни ознак.

2. Нові форми є стійкими.

3. На відміну від неспадкової мінливості мутації не утворюють безперервних рядів і не зосереджуються навколо якогось серед­нього типу. Вони є якісними змінами.

4. Мутації проявляються по-різному. Вони можуть бути і шкідли­вими, і корисними.

5. Вірогідність виявлення мутацій залежить від числа дослідже­них особин.

6. Одні й ті самі мутації можуть виникати повторно.

Тепер відомі мутації в усіх класів тварин, рослин і вірусів. Іс­нує багато мутацій і в людини. Саме мутаціями зумовлений полі­морфізм людських популяцій: різна пігментація шкіри, волосся, колір очей, форма носа, вух, підборіддя тощо. У результаті мута­цій з’являються й успадковуються аномалії в будові тіла, спадкові хвороби людини. З мутаційною мінливістю пов’язана еволюція – процес утворення нових видів, сортів і порід.

Заповнення таблиці разом з учнями

Нормальні й мутантні форми живих організмів

Живі організми

Нормальна форма

Мутантна форма

Ячмінь

Нормальна довжина стебла

Карликове стебло

Банан

Плоди з насінням

Плоди без насіння (культурна форма, яка розмножується вегета­тивно)

Сосна

Нормальна форма крони

Плакуча форма крони (отримана після дії хімічного мутагену)

Ворона

Чорне та сіре забарв­лення пір’я

Біле забарвлення пір’я

Дрозофіла

Сірий колір тіла

Чорний колір тіла

Людина

П’ять пальців на руці

Шість пальців на руці

IV. Лабораторна робота

Тема. Спостереження нормальних і мутантних форм дрозофіл, їх порівняння

Мета: ознайомитися з нормальними й мутантними формами дрозофіл і провести їх порівняння.

Обладнання й матеріали: лупи, фотографії або малюнки нор­мальних і мутантних (три-чотири лінії) форм дрозофіл (за наявнос­ті бажано використовувати колекційні екземпляри імаго різних ліній дрозофіл), підручник, робочий зошит.

Хід роботи

1. Розгляньте зображення нормальних екземплярів дрозофіл (дика форма). Відмітьте й запишіть характерні ознаки: колір тіла, форму крил, колір очей.

2. Розгляньте зображення мутантних екземплярів дрозофіл (усіх наявних форм). Відмітьте й запишіть характерні ознаки: колір тіла, форму крил, колір очей.

3. Зробіть висновок, у якому вкажіть особливості кожної з мутант­них форм, за якими вона відрізняється від нормальних особин.

V. Домашнє завдання


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Основний орган живлення рослини.
Ви зараз читаєте: МУТАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ