Мюрдаль


Мюрдаль (МуrdаІ) Гуннар Карл (1898-1987) – всесвітньо відомий шведський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (1974) “за новаторські праці з теорії грошей і теорії економічних коливань, а також за глибокий аналіз взаємозалежності економічних, соціальних та інституціональних явищ” (разом із Ф. Хаєком). У 1932 закінчив Юридичну школу, відтак вивчав економіку в Стокгольмському університеті. Доктор економічних наук у 1927. Спочатку був прихильником неокласичного напряму, відтак став на конструктивніші позиції інституціоналізму. У 1931

обгрунтував поняття “очікування” (очікувана величина економічної змінної) і “здійснення” (фактична величина); відповідно – en ante і ex post – як вони вживаються у західній літературі. На початку 50-х доводив, що економічне планування поступово перетворилося на визнану основу економічної політики розвинених країн світу передусім внаслідок підвищення рівня об’єднань, а посилюють їх війни, кризи та ін. У праці “Світова економіка. Проблеми і перспективи” (1956) М. обстоює ідеал – об’єднання всіх народів земної кулі, надії на його втілення він покладає на XXI ст. М. справедливо визнає необхідність зміни
самої основи суспільного устрою, форми власності за умови, що економічну діяльність раціонально регулюватиме держава. У розвинених країнах світу, на його думку, відбулося вирівнювання доходів і добробуту всіх членів суспільства (що, однак, лише частково узгоджується з реаліями). Наступним етапом є формування міжнародної інтеграції шляхом підвищення економічного потенціалу слаборозвинених країн, “підтягування” їх рівня до рівня розвинених країн. Справедливою є його теза про те, що вільна гра ринкових сил зумовлює поглиблення міжрегіональних відмінностей, породжує тенденцію до концентрації галузей, які зростають у деяких регіонах. У книзі “Виклик достатку” (1963) М. доводив, що майнова нерівність, розрив у доходах і соціальні біди, зокрема безробіття, перешкоджають “національній інтеграції”. Обгрунтованим є його висновок про те, що “кількісна” теорія грошей, на якій базується монетаристська теорія циклу, не враховує багатьох економічних факторів і тому є хибною. М. причетний і до створення “шведської моделі суспільного розвитку”, яка передбачає сукупність заходів соціального захисту людини і теоретичною базою якої є кейнсіанство.

Синтаксичний розбір складносурядного речення.
Ви зараз читаєте: Мюрдаль